ZAMAN NEXİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ZAMAN NEXİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ZAMAN NEXİ, ZAMANIN DEĞİŞİME VE GELİŞİME SEBEP OLAN ÖZELLİKLERİNİ İNCELEYEN VE ŞİX YAŞAMINDA NASIL DEĞİŞİMLER VE GELİŞİMLER SAĞLAYACAĞI İLE İLGİLİ OLARAK ÇALIŞMALAR, İNCELEMELER, ARAŞTIRMALAR YAPAN, ZAMAN ÖZELLİĞİNİN KENDİ YAPISININ İÇERİSİNDEKİ ÖZELLİĞİNİ TANIMLADIĞIMIZ VE ŞİX YAŞAMININ BÜTÜN ALANLARINDAKİ ZAMANIN ETKİSİNİ GÖZLENMEYEN VE BUNA GÖRE EN UYGUN ZAMAN AYARLAMALARINI ORTAYA ÇIKARAN, ŞİX YAŞAMININ YAPISINA VE SONSUZ YAŞAMINA EN UYGUN ZAMANSAL AYARLAMALARI İÇİN GEREKEN ÇALIŞMALARI YAPAN, OLUŞUMLARI VE VİLLERİ VE ŞİXİ ZAMANIN SONSUZLUĞU KAVRAMININ NASIL ETKİLEYECEĞİ KONUSUNDA KENDİSİNDE GEREKEN BÜTÜN EDİNİMLERİ BULUNDURAN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANIR.