MİNSİLES VE MAHADETLER ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

MİNSİLES VE MAHADETLER ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ŞİX YAŞAMINDA CİNSİYETLER YÜZDELİK ORANLARLA BELİRLENMİŞ ŞEKİLDE YAŞATILMAKTADIR. KİMİ VİLSEL OLUŞUMLAR YÜZDE YÜZ EFEMİNEDİR, TAMAMEN EFEMİNE CİNSİYETİN ÖZELLİKLERİNİ KENDİSİNDE GÖSTERMEKTEDİR. KİMİ CİNSİYETLER YÜZDE YÜZDE MASCÜLENDİR, TAMAMEN MASCÜLEN CİNSİYETİN ÖZELLİKLERİNİ KENDİSİNDE GÖSTERMEKTEDİR, KİMİ CİNSİYETLER YÜZDELİK ORANLARLA BELİRTİLEN ŞEKİLDE TANIMLANIR, YÜZDE 40 EFEMİNE YÜZDE 60 MASCÜLEN GİBİ CİNSİYETLERE UNİSELER DENİLMEKTEDİR VE YÜZDE YÜZ EFEMİNELERE MİNSİLESLER, YÜZDE YÜZ MASCÜLENLERE İSE MAHADETLER İSMİ VERİLMİŞTİR VE CİNSİYETLER ÜZERİNDE EFEMİNELİK VE MASCÜLENLİK KAVRAMLARI ORANLARI BELİRLEYEN ÖZELLİKLERİ İLE UNİSELİK, MİNSİLESLİK VE MAHADETLİK İSE SONUÇLARI TANIMLAYAN ÖZELLİKLERİ İLE ŞİX YAŞAMINDA GEREKEN ŞEKİLDE KULLANILIR.ÖRNEKLE ŞİX BİR MİNSİLESTİR, ARK MAHADETTİR ŞEKLİNDE CİNSİYET KAVRAMI ŞİX YAŞAMINDA BU ÖZELLİKLERİ İLE TANIMLANIR.