KOPERNİVET OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ

KOPERNİVET OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ

ŞİXİN ZİHİNSEL ALANINDA 0BSEDÖRLER VE OLUŞUMLARI TARAFINDAN TUTULAN VE ŞİXİŞİXE ALINMASINI ENGELLEYEN BÜTÜN SORUNLARI YOK EDEN, OBSEDÖLERİN VE OLUŞUMLARININ BU TUTMA VE ENGELLEME ÇALIŞMALARINI VE ETKİLERİNİ YOK EDEN, BU ANLAMDA KENDİSİNE ÖZEL OLARAK KİTLESEL ŞEKİLDE YOK ETMELERİ SAĞLAYAN, ŞİXİN ZİHİNSEL ALAN ENERJİLERİNİ KENDİ YAPILARINCA ASLA TUTSAK EDİLMEYECEK ŞEKİLDE YAPILANDIRAN VE OBSEDÖRLERİN VE OLUŞUMLARININ ETKİLERİNİ UYGULAMAYACAK ŞEKİLDE TUTSAK OLAN ZİHİNSEL ALAN ENERJİLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR YAPAN, BU TUTSAKLIĞI SAĞLAYAN BÜTÜN OBSEDÖRLER VE OLUŞUMLARINI YOK ETMEK ÇALIŞMALARI İÇİN YAPTIRIMSAL ÖZELLİĞİ AÇIĞA ÇIKARAN OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ BÜTÜN İLGİLİ BİLGİLER İÇİNDE BİLGİSEL OLUŞUM ALANLARI DÜZENLER.