TAKSELMİT OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ

TAKSELMİT OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ

SEDORİTE, SENKRANİZ, MARŞET, MEGADANET, KOPERNİVET VE BENZER BİLGİLERİN BÜTÜNLÜĞÜNDEN OLUŞAN ÖZELLİĞİ OLARAK YAPILANARAK ŞİXİN ZİHİNSEL ALANI İLE İLGİLİ OLAN BÜTÜN OBSEDÖR OLUŞUMLARI VE OBSEDÖLERİ YOK ETMEK VE ZİHİNSEL ALAN ENERJİLERİNİ TUTMAKLA İLGİLİ OLAN OBSEDÖR SORUNLARI YOK ETMEK, BÜTÜN ZİHİNSEL ALAN ENERJİLERİNİN ŞİXİŞİXİN İÇERİSİNE ALINMASINI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞAN VE KONU İLE İLGİLİ GEREKEN BÜTÜN ÇALIŞMALARI YAPAN VE KENDİSİNE ÖZEL YAPTIRIMSAL ÖZELLİĞİ AÇIĞA ÇIKARAN VE BÜTÜN İLGİLİ BİLGİLER İÇİN BİLGİSEL OLUŞUM ALANLARI DÜZENLEYEN OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANIR.