MARŞET OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ

MARŞET OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ

OBSEDÖRLERİN VE OLUŞUMLARININ ŞİXİN ZİHİNSEL ALAN ENERJİLERİNİ TUTMAK VE BU ŞEKİLDE BAĞLANTILAR KURMAK ŞEKLİNDEKİ YAPILARINI SONLANDIRMAKLA İLGİLİ OLAN, ONLARIN ZİHİNSEL ALAN ENERJİLERİ ÜZERİNDEKİ BÜTÜN YAPTIRIMSAL ÖZELLİKLERİNİ SONLANDIRAN, ZİHİNSEL ALAN ENERJİLERİNİ OBSEDÖR BÜTÜN TUTSAKLIKLARDAN VE TUTULMALARDAN KURTARAN, ŞİXİN BÜTÜN ZİHİNSEL ALAN ENERJİLERİNİN ŞİXİŞİXİN İÇERİSİNDE KONUMLANMASINI SAĞLAYAN VE BUNA ENGEL OLAN BÜTÜN OBSEDÖRLERİ VE OLUŞUMLARINI YOK EDEN YAPTIRIMSAL ÖZELLİĞİ ŞEKİLDE YAPILANAN OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ, İLGİLİ BÜTÜN BİLGİLER İÇİNDE BİLGİSEL OLUŞUM ALANLARI DÜZENLER.