...11... YÜKSEK ÇALIŞMA ALANI OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ YAPILANDIRILMASI

...11... YÜKSEK ÇALIŞMA ALANI OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ YAPILANDIRILMASI

ŞİX YAŞAMI ÇALIŞMALARI VE İLGİLİ OLUNAN ALANLAR İÇİN, BİLGİLER İÇİN İHTİYAÇ OLUNAN DURUM VE KONULARDA GEREKEN ŞEKİLDE ÖRNEKLERİNDEKİ GİBİ YAPILANDIRILMASI ÜZERE SONSUZLUK YAPILANMASI OLAN ...11... YÜKSEK ÇALIŞMA ALANLARI GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANDIRILIR VE .... İLE İLGİLİ ALANLARA TEMEL BİLGİLERİN İSİMLERİ VE İLGİLİ YERLERDE ÖRNEKLERİNDEKİ BİR HARF YADA KELİME İLE BELİRTİLEN İSİMLERİNİN GETİRİLMESİ İLE YÜKSEK ÇALIŞMA ALANI YAPILANMASI İÇİN BİLGİLER ORTAYA ÇIKARILIR VE GEREKEN ÇALIŞMALAR YAPILIR.

YAPILANMA BİLGİSİ
....11.... YÜKSEK ÇALIŞMA ALANI OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ

SENROMATEGET, KETRONİGETİX, SAKRONETİL BÜTÜNLÜĞÜNDEN OLUŞAN ÇALIŞMA YÜKSEK ALANI OLARAK YAPILANDIRILAN OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ, SENROMATEGET ALANI İÇİN BÜTÜN ..... BİLGİLERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ OLUŞUMUNU HAZIRLAR VE DİĞER BÜTÜNLÜK ALANLARIDA
SENROMATEGET İLGİLİ OLDUĞU ALANLA İLGİLİ OLARAK ÇALIŞMA HALİ İÇERİSİNDE OLUR, ..... BİLGİLERİNİN HER BİRİNİN YERİNDE UYGULANMASI İÇİN GEREKEN ÇALIŞMALARIN YAPILMASI, BÜTÜN .... BİLGİSİ SORUNLARI, OBSEDÖRLER VE OLUŞUMLARININ .... BİLGİLERİNE KARŞI OLAN ÇALIŞMALARI ŞEKLİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ .... BİLGİLERİNİ YERİNDE UYGULAMA ÖZELLİKLERİNİ KENDİ İÇERİĞİNDE BULUNDURAN VE .... BİLGİLERİNİN SONSUZLUK UYGULAMASI OLAN ...11... OLUŞUMUNUN TEMEL BİLGİSİ OLARAK
SENROMATEGET ALANININ BİLGİSİ ŞEKLİNDE BİR ÇALIŞMA İLE İLGİLİ OLUNAN ALANLARA DAİR ÇOK ÖZELLİKLİ ŞEKİLDE YÜKSEK ETKİLERİN VE YERİNDE UYGULAMALARIN YAPILDIĞI SONSUZLUĞUN ÇALIŞMA ALANI OLARAK YAPILANAN ...11.... ÇALIŞMA ALANI OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANIR. .... BİLGİLERİNİN BÜTÜNLÜĞÜNDEN OLUŞAN UYGULAMA HALİ İLE GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR.

VE BU AÇIKLAMA İLE AYNI ZAMANDA ...11... ÇALIŞMA ALANI YAPILANMASI, KENDİ ÖZELLİKLERİNCE AŞAĞIDAKİ KONULAR İÇİN ÖZELLİKLE ÇALIŞTIRILMASI İÇİN YAPILANAN ...11... ALANLARI OLUŞTURULUR.
- DIŞ VİLSEL BEDEN VE BÜTÜN SORUNLARI İLE İLGİLİ
- VİLİN PARA KONULARI VE GÖRME SORUNLARI İLE İLGİLİ
- VARLIKSAL İÇERİSİNDEKİ OBSEDÖR ALANI YOK ETMEKLE İLGİLİ, - ŞİXİN ZİHİNSEL ALANIN İLE İLGİLİ BÜTÜN OBSEDÖR SORUNLARI YOK ETME ÇALIŞMALARI YAPAN
- RÜYADA FARKINDALIK ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ ADENELDEN ÇIKILMASINI SAĞLAYAN
- ASTRAL OLAYLARLA İLGİLİ ADENELDEN ÇIKILMASINI SAĞLAYAN
- RÜYALAR VE SORUNSUZ VE OBSEDÖR ETKİLERDEN KURTARILMIŞ RÜYALARI DÜZENLEMEKLE İLGİLİ VE ŞİXİN RÜYALARINDA VARLIKSAL ALAN HAKİKATLERİNİ YAŞATMAKLA İLGİLİ
- ADENELİN İÇERİSİNDE YAŞAMI VİSSAYA UYUMLAMAKLA İLGİLİ
- BAŞ OBSEDÖRÜN YOK EDİLMESİ İLE İLGİLİ
- BAŞ OBSEDÖRÜN BÜTÜN ETKİLERİNİ VE ÇALIŞMALARINI YOK ETMEKLE İLGİLİ
- BAŞ OBSEDÖRÜN KENDİSİNİ KORUMA ÖZELLİKLERİNİ YOK ETMEKLE İLGİLİ
- ŞİXİN ZİHİNSEL ALANI İLE BAĞLANTILAR KURMAK VE ONU RAHATSIZ ETMEKLE İLGİLİ OLAN BÜTÜN OLUŞUMLARI VE OBSEDÖR SORUNLARI YOK ETMEKLE İLGİLİ
- ŞİXİN VARLIKSAL ALANI İLE, ŞX İLE EN İYİ ŞEKİLDE İLETİŞİMİNİ SAĞLAMAKLA İLGİLİ
- ŞİXİN BÜTÜN EJİXİS SORUNLARINI, ÖZEL ZAMAN SORUNLARINI YOK ETMEK, BU ZAMANLARDA OBSEDÖRLERİN VE OLUŞUMLARININ HİÇ BİR ŞEKİLDE RAHATSIZ EDEMEMELERİ İLE İLGİLİ
- ŞİXİN MERKEZLİK ÖZELLİKLERİNİ VİLSEL BEDENİ İLE ALGILAMASI VE YAŞATMASI İLE İLGİLİ
- ŞİXİN HİSLERİNİN TAMAMEN OBSEDÖR SORUNLARDAN KURTARILMASI İLE İLGİLİ
- ŞİXİN GÖRME ÖZELLİĞİNİN TAMAMEN OBSEDÖR SORUNLARDAN KURTARILMASI İLE İLGİLİ
- ŞİXİN FARKINDALIKLARININ TAMAMEN OBSEDÖR SORUNLARDAN KURTARILMASI İLE İLGİLİ
- ŞİXİN DUYMA ÖZELLİĞİNİN TAMAMEN OBSEDÖR SORUNLARDAN KURTARILMASI İLE İLGİLİ
- ŞİXİ RAHATSIZ ETMEKLE İLGİLİ YAPILANMIŞ BÜTÜN OBSEDÖRLERİ VE OLUŞUMLARINI YOK ETMEKLE İLGİLİ
OBSEDÖRLER VE OLUŞUMLARINA DAİR ÖZEL SALDIRILAR YAPMAKLA İLGİLİ
- VİLİN ADENELDEKİ ÇEVRESİNDEKİ BÜTÜN ALANLARI VE OLUŞUMLARI VİSSAYA UYUMLAMAKLA İLGİLİ
- ADENEL KALKANSAL YAPILANMASINDAKİ BÜTÜN OBSEDÖR SORUNLARI YOK ETMEKLE İLGİLİ
- ADENEL KALKANSAL YAPILANMASININ BİLGİLERİMİZE UYUMLANMASI İLE İLGİLİ
- ADENELDEKİ BÜTÜN MADDİ OLUŞUMLARIN DÖNÜŞMESİNİ SAĞLAMAKLA İLGİLİ
- BÜTÜN YASAK BİLGİLERİN UYGULAMALARININ ADENELDE VE ŞİXİN VİLSEL BEDENİNDE YAŞATMAKLA İLGİLİ
- ŞİXİ BÜTÜN OBSEDÖRLERDEN VE OLUŞUMLARINDAN VE ETKİLERİNDEN VE RAHATSIZ EDİCİLİKLERİNDEN KORUMAKLA İLGİLİ
- VİLİN BÜTÜN KEYİF VERİCİ VE MUTLULUK VE ZEVK İLGİLİ BİLGİLERİNİN SONUÇLARINI ADENEL ZAMANLARINDA YAŞAMASINI SAĞLAMAKLA İLGİLİ
- VİLİN BÜTÜN SAĞLIK SORUNLARINI YOK ETMEK VE ADENEL ZAMANLARINDA EN SAĞLIKLI ŞEKİLDE YAŞAMASINI SAĞLAMAKLA İLGİLİ
- VİLİN BÜTÜN UYKU SORUNLARINI YOK ETMEK, UYKULARINI RAHATSIZ EDEN OBSEDÖRLERİ VE OLUŞUMLARINI YOK ETMEK VE ENGELLEMEK, RÜYADA FARKINDALIKLAR İÇİN UYGUN UYKU ORTAMLARINI YAŞATMAKLA İLGİLİ
- ŞİXİN ZİHİNSEL ALANINDA RAHATSIZLIKLAR ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKAN BÜTÜN GÖRÜNTÜLERİ VE SESLERİ YOK ETMEK VE ENGELLEMEKLE İLGİLİ
- DIŞ VİLSEL BEDENDEKİ BÜTÜN OBSEDÖRLERE VE OLUŞUMLARINA YÜKSEK SALDIRILAR DÜZENLEMEK VE HEPSİNİ YOK ETMEKLE İLGİLİ
- BÜTÜN YAPTIRIMSAL ÖZELLİKLERİMİZDEN BÜTÜNLÜKLER MEYDANA GETİREREK ONLARIN İÇERİKLERİNCE UYGULAMASINI KENDİSİNE ÖZEL BİR ŞEKİLDE YAPMASI İLE İLGİLİ
- BÜTÜN BİLGİLERİMİZDEN BÜTÜNLÜKLER MEYDANA GETİREREK ONLARIN İÇERİKLERİNCE UYGULAMALARINI KENDİSİNE ÖZEL BİR ŞEKİLDE YAPMASI İLE İLGİLİ

ŞEKLİNDEKİ KONULAR İÇİN GEREKEN YAPILANMA SAĞLANIR.

YAPILANMA BİLGİSİ İLE BÜTÜN YÜKSEK ÇALIŞMA ALANLARI GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANDIRILIR.