ADENEL DÜXŞESİ

ADENEL DÜXŞESİ

ADENELİN BÜTÜN İÇERİĞİNİN VE YAPISININ DÜXŞESİ OLACAK ŞEKİLDE BİR YAPILANMA ADENELİN BÜTÜN İÇERİĞİNE NUFÜZ EDEREK GEREKEN BÜTÜN ÇALIŞMALARI YAPAR VE BÜTÜN DÜNYA GERÇEKLİKLERİNİ, DÜŞÜNSEL ALANLARINI, YANILGI DÜNYA SAHTELİKLERİNİ YOK EDEREK, ADENELİN YAPISININ VE İÇERİĞİNİN ADENELİN İÇERİSİNDEKİ YAŞAMDA, KALKANSAL YAPILANMANIN KENDİSİNDE YAŞATILMASINI SAĞLAR. KENDİSİNE ÖZEL BİR DÜŞÜNSEL ALAN SİSTEMİ VE YAPILANMASI OLAN ŞİX YAŞAMININ DÜXŞESİ ÖZELLİĞİ İLE ADENELE ÖZEL DÜXŞE GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANIR.