FAHRELAT, ŞİX YAŞAMININ TABRETMEK, TEVLEMEK, SENŞA, DÜNYA YAŞAM ALANI SİSTEMİ YASAKLARI VE BENZER BİLGİLERİN BÜTÜNLÜĞÜNDEN OLUŞAN ÖZELLİĞİ

FAHRELAT, ŞİX YAŞAMININ TABRETMEK, TEVLEMEK, SENŞA, DÜNYA YAŞAM ALANI SİSTEMİ YASAKLARI VE BENZER BİLGİLERİN BÜTÜNLÜĞÜNDEN OLUŞAN ÖZELLİĞİ

ŞİX YAŞAMININ TABRETMEK, TEVLEMEK, SENŞA, DÜNYA YAŞAM ALANI SİSTEMİ YASAKLARI VE BENZER BİLGİLERİN BÜTÜNLÜĞÜNDEN OLUŞAN ÖZELLİĞİ OLARAK DÜNYA YAŞAM ALANI SİSTEMİNİN SONLANDIRILMASI VE İÇERİSİNDEKİ MADDİ YAPILANMANIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ OLARAK ÇALIŞAN VE BÜTÜN ALANLAR İÇİN BU ÇALIŞMALARI AYRI BİR ŞEKİLDE YAPAN, DIŞ VİLSEL BEDEN FAHRELATI, KALKANSAL YAPILANMA FAHRELATI ŞEKLİNDE İLGİLİ BÜTÜN ALANLARA ÖZEL FAHRELATLAR OLUŞTURARAK ONLARIN DÖNÜŞMESİ VE OLUMSUZ YAPILANMALARININ SONLANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞAN ÖZELLİKLERİ İLE GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANIR.

ANTİ OBSEDÖR FAHRELAT OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ
OBSEDÖRLERİN VE OLUŞUMLARININ DÜNYA YAŞAM ALANI SİSTEMİNİN YAŞATILMASINI SAĞLAYAN BÜTÜN ETKİLERİNİ VE ÇALIŞMALARINI SONLANDIRAN, ONLARIN BÜTÜN ETKİLERİNİ YOK EDEN, BUNUNLA İLGİLİ OLAN BÜTÜN OBSEDÖRLER VE OLUŞUMLARINA SALDIRAN VE ONLARIN YOK EDİLMESİNİ SAĞLAYAN ÇOK ÖZELLİKLİ FAHRELAT ÇALIŞMALARI İLE GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANIR.

ANTİ OBSEDÖR YOK EDİCİ FAHRELAT ÖZELLİĞİ
OBSEDÖRLERİN VE OLUŞUMLARININ KENDİ YAPILARI İÇERİSİNDE BİR YOK EDİLMESİ ÇALIŞMASI YAPAN, ONLARIN BÜTÜN DÜZENLERİNİ BOZAN, YAPILANMALARINI BOZAN, ONLARDA KARIŞIKLIKLAR, DÜZENSİZLİKLER MEYDANA GETİREREK YOK EDİLMELERİNİ SAĞLAYAN OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANIR VE YOK EDİLMELERİ İMKANLARINI ORTAYA ÇIKARIR.

FAHRELAT TEDAVİ VE BAKIM ÖZELLİĞİ
OBSEDÖR SORUNLAR İÇERİSİNDE KALMIŞ BÜTÜN ALANLARIMIZI VE ENERJİLERİMİZİ OLMASI GEREKEN EN İYİ HALLERİNE GETİREN VE İÇERİKLERİNDEKİ BÜTÜN OBSEDÖR YAPILANMALARI VE OLUŞUMLARI VE ETKİLERİ YOK EDEN ÇALIŞMALARI İLE ONLARA ÖZEL FAHRELAT TEDAVİSİ VE BAKIMI VE ONARIM VE SAĞLIK ÇALIŞMALARI YAPAN OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANIR.