DURUMLAŞTIRMA VE EDİNİMLEŞTİRME ÖZELLİĞİ YAPILANDIRMASI

DURUMLAŞTIRMA VE EDİNİMLEŞTİRME ÖZELLİĞİ YAPILANDIRMASI

ŞİX YAŞAMININ BÜTÜN YAPTIRIM VE UYGULATMA ÖZELLİKLERİ AYRI OLARAK DURUMLAŞTIRMA VE EDİNİMLEŞTİRME ŞEKLİNDE YAPILANDIRILIR.

DURUMLAŞTIRMA ÖZELLİĞİ
BÜTÜN TEMEL BİLGİLERİN İÇERİKLERİNİN İLGİLİ ALANLARDA BİR DURUM OLARAK YAŞATILMASI ŞEKLİNDE UYGULATMALARI SÖZ KONUSU OLAN, İÇERİĞİNDEKİ YAPILANMA BİLGİLERİ VE AÇIKLAMALARI İLGİLİ OLDUKLARI YERİNDE UYGULAMA ALANLARINDA DURUMLAR OLARAK SAĞLANMALIDIR VE BUNUN SAĞLANMASI İLE İLGİLİ OLARAK GEREKEN BÜTÜN ÇALIŞMA VE ÖZELLİKLERİ, ETKİLERİ KENDİ YAPISINDA BULUNDURAN, TEMEL BİLGİNİN İLGİLİ OLDUĞU ALANIN DURUMU BUDUR ŞEKLİNDEKİ SONUCU YAŞATMAKLA İLGİLİ OLARAK ÖZELLİKLERİ BULUNAN DURUMLAŞTIRMA ÖZELLİĞİ GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANIR.

EDİNİMLEŞTİRME ÖZELLİĞİ
BÜTÜN TEMEL BİLGİLERİN İÇERİKLERİNİ İLGİLİ OLDUKLARI ALANLARIN EDİNİMLERİ ŞEKLİNDE YAPILANDIRMAKLA İLGİLİ OLAN, İÇERİKLERİNDE BAHSEDİLEN ALANIN EDİNİMLERİ TEMEL BİLGİLERİN İÇERİĞİNDE OLAN AÇIKLAMALAR VE BİLGİLERDİR ŞEKLİNDE BİR YAPTIRIMI ZORUNLU KILAN, HER İLGİLİ ALANIN EDİNİMLER ŞEKLİNDE KENDİSİNİ TANIMLAMASI İHTİYACINI KARŞILAYAN VE İLGİLİ ALANLARIN EDİNİMLERİNİ SADECE TEMEL BİLGİLERİNDEN ALMASINI SAĞLAYAN, EDİNİMSEL OLARAK İLGİLİ ALANLARLA ARASINDA BİR BAĞ KURARAK BAŞKA ALANLARIN EDİNİMLERİNE VE BİLGİLERİNE KESİNLİKLE BAĞLANMAYAN, İLGİLİ OLMAYAN ŞEKİLDEKİ ZORUNDA BIRAKARAK UYGULADIĞI YAPTIRIMI İLE KENDİSİNE ÖZEL BİR ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ OLUŞTURAN EDİNİMLEŞTİRME ÖZELLİĞİ GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANIR.

ANTİ OBSEDÖR DURUMLAŞTIRMA VE EDİNİMLEŞTİRME OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ
OBSEDÖRLERİN VE OLUŞUMLARININ YOK EDİLMESİ AMACINI UYGULATAN VE ONLARIN BÜTÜN DURUMLARINI YOK EDEN, DURUMLARINA DAİR BİLGİLERİ EDİNMELERİNİ YOK EDEN, DURUMLARI OLARAK YOK OLMAKLA İLGİLİ OLDUKLARINI ONLARDA YAŞATAN, BÜTÜN ALANLARININ DURUM BİLGİSİNİN YOK OLMAKLA İLGİLİ OLDUĞU SONUCUNU ONLARIN BÜTÜN ALANLARINDA YAŞATAN ÖZELLİKLERİ İLE OBSEDÖRLER VE OLUŞUMLARININ HEPSİNDE YOK OLMAKLA İLGİLİ EDİNİMLERİNİ ONLARDA UYGULATAN, EDİNİMLER SAĞLADIKLARI ALANLARDAN KENDİLERİNİ YOK ETMELERİNE DAİR BİLDİRİMLER GELMESİ ŞEKLİNDE OBSEDÖRLERİN VE OLUŞUMLARININ YOK EDİLMESİ İŞLEMLERİNİ KOLAYLAŞTIRAN VE EDİNİMLERİ İLE İLGİLİ ANTİ OBSEDÖR ÇALIŞMALAR YAPAN VE BÜTÜN BİLGİLER İÇİN BİLGİSEL OLUŞUM ALANLARI YAPILANDIRAN OLUŞUMSAL ÖZELLİK GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANIR.

BİLGİ GEREKEN YAPILANMAYI SAĞLAR.