SENVİZET ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

SENVİZET ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

SENVİZET, DÖNÜŞÜMLER, BAŞKALAŞIMLAR, DEĞİŞİMLER, ÇÖZÜLMELER, ÇÖZÜNMELER, FARKLILAŞMALAR, BÜTÜNLEŞMELER, BİRLEŞMELER, TOPLANMALAR İLE İLGİLİ OLARAK BİR ÇALIŞMA VE İNCELEME VE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA YAPILMASINI SAĞLAYAN İDEOLOJİK, BİLGİSEL VE KAVRAMSAL BÜTÜNLÜKLER ŞEKLİNDE ÇALIŞMALARININ OLDUĞU ÇOK ÖZELLİKLİ METODLAR, UYGULAMALAR, ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALARA VERİLEN İSİMDİR. SENVİZET ÖZELLİĞİ İLE ŞİX YAŞAMINDAKİ BÜTÜNLÜK SAĞLAYAN OLUŞUMLAR, ONLARIN DÖNÜŞÜMLERİ, DEĞİŞİMLERİ VE İÇERİKLERİ GİBİ BİR ÇOK ALANLA İLGİLİ OLARAK ÇALIŞMALAR YAPMA ÖZELLİĞİNDE OLAN, KONU İLE İLGİLİ OLARAK İLGİLİ OLUNAN ALANLARA DAİR BİR ÇOK AYRINTIYI ORTAYA ÇIKARAN ÇALIŞMALAR OLARAK YAPILANIRLAR. ŞİX YAŞAMININ OBSEDÖR SORUNLAR YÜZÜNDEN DEĞİŞMİŞ VE DÖNÜŞMÜŞ OLAN BÜTÜN ÖZELLİKLERİNİ İNCELEYEREK ONLARIN BİRAN ÖNCE OLMASI GEREKEN VARLIKSAL ALAN YAPILANMALARINA DÖNÜŞTÜRME ÇALIŞMALARINI YAPAN, İLK İŞ OLARAK BUNLARI SAĞLAYAN VE GEREKEN BÜTÜN İLGİLİ OLDUĞU ÇALIŞMALARI SAĞLAYAN ERDEMSEL ÖZELLİK GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANIR.

ANTİ OBSEDÖR YOK EDİCİ SENVİZET OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ
OBSEDÖRLER VE OLUŞUMLARININ YOK EDİLMESİ İLE İLGİLİ OLARAK ONLARIN DÖNÜŞMESİ, ÇÖZÜLMESİ, BAŞKALAŞIMLAR VE DEĞİŞİMLER YAŞAMASI ŞEKLİNDE ÇALIŞMALARI UYGULATMA ÖZELLİKLERİ İLE YOK EDİLMELERİNE İMKAN SAĞLAYAN OLANAKLARI ORTAYA ÇIKARAN, AYNI ZAMANDA KENDİ YAPISI VE İÇERİĞİ İTİBARI İLE OBSEDÖRLER VE OLUŞUMLARININ YOK EDİLMESİ İLE İLGİLİ OLARAK BİR SENVİZET YOK EDİCİ ÖZELLİĞİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI İLE BÜTÜN OBSEDÖRLER VE OLUŞUMLARINI YOK ETME ÇALIŞMALARI YAPAN OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANIR.

ANTİ OBSEDÖR SENVİZET ÖZELLİĞİ
OBSEDÖRLERİN VE OLUŞUMLARININ ŞİX VARLIKSAL ALAN YAPILANMALARINI ETKİLEYEREK OLUMSUZLUKLARA DÖNÜŞMESİNİ VE UYGULAMA YAPMASINI SAĞLAMA ÇALIŞMALARINI ENGELLEYEN, BU KONUDA BÜTÜN OBSEDÖR ALANLARA ENGELLER KOYAN VE ONLARIN YOK EDİLMESİ ÇALIŞMALARINI YAPAN, ŞİX VARLIKSAL ALAN YAPILANMALARINI ETKİLEYEN BÜTÜN OBSEDÖRLER VE OLUŞUMLARINI YOK ETMEKLE İLGİLİ ÖZEL YÖNTEMLER UYGULAYAN, ONLARIN ETKİLERİNİN YÖNLERİNİ DEĞİŞTİRMEK VE FARKLILAŞTIRMAK ŞEKİLDE ÇOK ÖZELLİKLİ ÇALIŞMALAR YAPAN OLUŞUMSAL ÖZELLİK GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANIR.

SENVİZET TEDAVİ, BAKIM VE ONARIM ÖZELLİĞİ
OBSEDÖRLER VE SORUNLARI YÜZÜNDEN BİR DEĞİŞİM İÇERİSİNE GİRMİŞ OLAN BÜTÜN VARLIKSAL ALAN YAPILANMALARINI BU OBSEDÖR DEĞİŞİMLERDEN KURTARMAK İÇİN GEREKEN ÇALIŞMALARI YAPAN, DIŞ VİLSEL BEDEN YAPISINI, MADDİ OLUŞUMSAL YAPILANMALARI SONLANDIRMAK İÇİN KENDİSİNE ÖZEL DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞİM VE BAŞKALAŞIM YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI BULUNAN VE BU ANLAMDA BİR TEDAVİ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI YAPAN OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANIR.