HOŞNUTSUZLUK YASAKTIR

HOŞNUTSUZLUK YASAKTIR

HOŞNUTSUZLUK, HOŞNUT OLMAMA DURUMU ŞEKLİNDEKİ AÇIKLAMASI İLE İLGİLİ DURUMLAR VE OLAYLAR SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA BUNDAN HOŞLANMAMAK ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKAN BİR DUYGUSAL VE ENERJETİK OLARAKTA HİSLERE YANSIYAN OLUMSUZ BİR DAVRANIŞ ŞEKLİDİR. İSTENMEYEN BİR DURUM VE OLAY SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA BUNUN DUYGUSU VE HİSSİ ŞEKLİNDE BİR YAPILANMA OLMADAN ŞİX YAŞAMINDA AKIL VE MANTIK VE KİŞİLİK VE KARAKTER GİBİ ÇOK ÖZELLİKLİ VİLSEL OLUŞUM YAPILANMALARI İLE BUNA KARAR VERİLİR VE HOŞNUTSUZLUK GİBİ TEPKİLER VE DAVRANIŞLAR ORTAYA ÇIKARILMAZ. HOŞNUTSUZLUK, SONUCUNDA ÜZÜNTÜLERE KADAR GİDEN BİR BAŞLANGICIDA TEMSİL EDER ÖZELLİKLERDEDİR VE ŞİX YAŞAMININ BÜTÜN ALANLARINDA HOŞNUTSUZLUKLAR YASAKTIR. BİLGİ GEREKEN BÜTÜN ÇALIŞMALARI YAPAR.