Obsedör Tesirlerin Yıllar Süren Yapılanmaları

Obsedörler, bizleri bu yaşam alanı sistemi içerisine gönderdiklerinde bütün duyularımız, içerisine tamamen obsedör tesirlerle dolu olacak şekilde bir yapılanma içerisine girmiştir ve duyular bu yapılanma ile tamamen dünya hayatının şartlarına konsantre olarak yaşamamızı sağlamışlardır. Ve yaşam alanı sisteminin içerisine gönderilen varlıklar hakkında belirli bir süre sonra kendilerindeki bilgi edinme mekanizmaları sayesinde, varlıkların hangilerinin obsede edileceği, hangilerinin edilemeyeceği gibi bilgileri edinmektedirler ve buna göre çocukluktan O varlıklara saldırmaya başlamaktadırlar. 

Gelecekte kendileri için sorunlar çıkarabilecek varlıkların bebekliklerinden başlayan bir saldırı, O'nun tüm yaşamı boyunca devam eder ve bu saldırı, duyularını olduğunca obsedör tesirlerle doldurmakla geçmektedir ve Vil Solivyes'te bu anlatılan örnekteki mağdurlardan biridir. Senelerdir duyularındaki tesirleri temizlemekle ilgili bir çok uygulama, bilgi, sistem ve mekanizma yapmıştır ancak hala tesirler vardır, bir gözü ile tesirlerin görmesini istediği sistemsel yaşam alanını görmektedir ve diğer gözü ile varlıksal alanlarını görmektedir. 

Bu tesirler yapıları itibarı ile duyuların içerisindeki enerjilere öyle adapte olmuşlardır ki, haliyle Vil Solivyes'in vakti zamanı gelince buradan çıkmakla ilgili olan çalışmalarının da zamanının geleceğini bildiklerinden, bu günler içinde ortaya çıkması şeklinde tesirler hazırlamışlardır, tesirler kendilerini bu şekilde yapılandırmışlardır. 

Ve ortalama 35 yıldır duyuların içindeki enerjiyi yöneten tesir bilgileri bu enerjilerin sanki kendi bilgileri gibi olmuştur ve enerjiler, merkez varlıkların komutları yerine tesirlerin bilgilerini uygulatmakla ilgili olmuşlardır ve en başından bunu bizim ayarladığımızı sanmaktadırlar ve bu durumun içinden kolayca çıkamamaktadırlar, uzun bir çalışma sistemi sayesinde duyular ancak temizlenmektedirler. Bu konudaki düzenli ve itinalı çalışmalar ile duyular bütün obsedör tesirlerden arındırılmaktadır. Ve bu sebeple, duyularımızın yapısı aslında obsedör bilgilerin uygulanması şeklinde yapılanmıştır ve artık bu durum değişmeye başlamış, duyuları katı bir enerji halinden sıvıya dönüşen şekilde iyiye doğru gittiğini ve buhar olduğunda kendi gibi olabildiğini varsayarak bu sürecin tamamen onun kendi haline gelmesi ile ilgili olarak geçtiğini bilmelisiniz.

Onlar, nasıl çıkacağımızı, çıkış yollarımızı, gücümüzü bildiklerinden ve bizim bilgi ve tecrübemizi kullandıklarından bizimle ilgili bir çok engeli yapmayı başarabilmektedirler ancak denildiği gibi bu bir süreçtir ve bu oyunlar eskiden kalmadır, yeni düzenlenenler değildir.

Merkez duyusal özelliği yöneten varlık uyanmıştır ve varlıksal alanlarına yön vermeye başlamıştır ve bütün tesirler zamanla kesinlikle yok olacaktır. Bu bilgi bu etkileri ile dünya yaşam alanı sistemi içindeki bütün obsedör tesir ve mekanizmaları yok ederek, bütün duyuların içindeki tesirlerinde kendi yapılarını bozarak, yok olmasını sağlayan etkileri ile gereken şekilde çalışır ve kullanılır.