Yeni Erdem Üretmek Nasıl Olur? Yeni Erdemler...

Şu zamana kadar bildiğimiz erdemler merhamet, fedakarlık, cesaret ve benzeri erdemlerin tanımları vardır ve o tanımları uygulamakla erdemleri yaşatmış, uygulamış oluruz. İşte böyle yeni tanımlar üreterek de kendi erdemlerimizi oluşturmuş oluruz. Bunu her varlık sevgiye uyumlu olduğu sürece kendi bildiği gibi hazırlayabilir, düzenleyebilir. Erdemin erdem olması için varlıklara faydalı olması ve sevgiyle uyumlu olması gerekmektedir. 

Bu kural dahilinde bütün varlıklar kendi özel erdemlerini oluşturabilir ve buna inanarak bunu kendi varlıksal alanlarında yaşatabilirler. Yoksa merhamette bir tanımla ilgilidir, fedakarlıkta bir bilgidir ve yeni oluşturulacak olan erdemde bilgi olarak ortaya çıkarılıp uygulanarak faydası ispatlanacak olan erdem haline gelecektir. Şu zamana kadar olanlar üzerinde düşünürsek, kendi erdemlerimizi oluşturmak konusunda bir bilgisizlik yaşamış olan insanlık aslında sürekli yeni yeni erdemler üretmek konusunda oldukça elverişli imkanlara sahiptir.