İleri Görüşlülük Erdemsel Özelliği, İleri Görüşlülük Nedir? İleri Görüşlülüğün Felsefi Tanımı

İleri görüşlülük, geleceğin nasıl şekilleneceğini tahmin ederek yorumlar yapmak ve çalışmalarda bulunmak, gelecekte şekillenen durumlar için bir öngörü elde ederek ona göre çalışmalar yapmak, şimdinin ve geçmişin bilgileri ile geleceği tahmin etmek şeklinde ifade edilen erdemsel özelliktir. Yaşanan şu andan örnek ve baz alınarak, gerekse geçmişinde nasıl ilerlediğini inceleyerek, geleceğe dair oluşacak olan olayların seyrini, olasılık hesapları yaparak, bir çok sebepleri ve sonuçları da göz önünde bulundurarak yorumlama yeteneğidir. Yaşamı kadersel yorumlama şekli özgür iradenin olduğu yerde söz konusu olamaz. Siz hem özgür irade sahibi varlıklar olduğunuzu söyleyip, hem de bir kadere göre yaşamlarımız belirlenmiş diyemezsiniz. Özgür irade, yaşadığı her an kararlarını kendi veren ve yolunu kendi çizen bir erdemsel, duyusal özelliktir. Kader ise öncesinden ne yapması gerektiğinin belirlenmiş halleri ile varlıkları bir şartlandırmaya sokan, özgür iradeye tamamen ters bir kavramdır.

Buna göre kader şeklinde bir yorum özgür irade sahibi varlıklar için söz konusu olamaz. Dolayısı ile ileri görüşlülük, varlıkların kendilerini gelecekte nasıl bulacaklarına dair bir çalışma metodu olarak, bir çok çalışma içinde faydaları bulunan, yaşanan olaylara göre değişen geleceğin söz konusu olduğu bu hayatta, olacak olan olayları bire bir olmasa da yaklaşık bir tahminde bulunarak bilebilmek adına yapılan çalışmalar ileri görüşlü olmayı tanımlamaktadır.

Bu görüş halinde, ilgili konunun bütün hatları hesaplanarak gelecek ve zamanın getirileri, varlığın gelecekteki ilgili konuya dair durumu ve geleceğe uzanan yol üzerinde yaşananların ilgili konuya etkileri gibi binbir sorular ve cevaplarla, olasılık ve tahminler üzerine hesaplamalarla geleceği öngörmek söz konusu olur ve ileri görüşlülük erdemsel özelliği sayesinde bir çok yeni bilgiye ulaşmakta mümkün olabilir. 

Yaşamda bizler için önemli olan bütün olayların şimdisinin önemli olması gibi geleceğinin de önemli olması gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır ve bu erdemsel özellik sayesinde geleceklerimizi çok daha iyi yapılandırabilme imkanları buluruz. Varlıklar kendi yaşam şekillerine göre nelerin olup olmayacağını herkesten daha iyi bilirler ve buna göre ileri görüşlülük erdemsel özelliğini kendi bilgi ve tecrübelerine göre bir anlayışla yapılandırabilirler. Yaşamdan örneklerle geleceğin nasıl şekilleneceğini tahmin ederek bunu işlere yansıtabilme durumları için kullanışlı bir erdemdir. Bazı işlerde geleceğin tahmin edilmesi gerekmektedir ve ileri görüşlülük erdemi, kendi tahminsel mekanizması ile ilgili konunun bütün sebep, sonuç ve bilgilerini edindikten sonra olasılıklar, yaşam halinin işleyişi, hesaplamalar gibi bir çok çalışma içine girerek kendince tahminlerde bulunur ve konu ile ilgili olarak gereken şekilde varlığı aydınlatır. 

Bu erdemsel özelliği kendi varlıksal alanlarında yapılandıran varlıklar, zamanla bu hesaplamaların kolay ve hızlı bir şekilde yapılabileceğine tanık olacaklardır. Mesela bir ileri görüşlülük yorumu; Bizler sevgi varlığı olarak yapılandıktan sonra yasak bilgiler ve erdemsel bilgiler, bir sevgi filtresi oluşturmaktadır ve buna göre artık bu filtreden geçmeyen bilgileri kabul etmemekteyiz. 

Dolayısı ile sonsuz zamanlar boyunca bizlerin varlıklarımızda yapılandıracağımız, ortaya çıkaracağımız bütün bilgiler sevgiye uyumlu olarak ortaya çıkarılıp, kullanılacaktır. Ve buna göre bizler, bu yapılanmayı bozmadığımız sürece varlıksal alanlarımız içerisinde sevgiye ters bir bilgi ve oluşuma hiç bir zaman rastlamayacağız, bütün yeni bilgiler ve oluşumlar ortaya çıkma anında bile sevgi uyumlu olarak ortaya çıkacaklardır. 

Çünkü sevgiye dair bilgilerden oluşan bilgiler bütünlüğünün içinden yine sevgiye uyumlu bilgiler ve oluşumlar çıkar. Aksinin çıkması ve bizlere bulaşması söz konusu olamaz. Bu yorum sevgi filtresi erdemini yaşattığımız sürece gerçek olacak bir uygulamadır ve ileri görüşlülük erdemsel özelliği ile bu sonuca çok kolay varabiliriz. Şeklinde geleceği tahmin etmemize yarayan ileri görüşlülük erdemsel özelliği sevginin içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.