Mahremiyet ve Yalnızlık Erdemsel Özelliği, Mahremiyet Nedir? Yalnızlık Nedir? Mahremiyet ve Yalnızlığın Felsefi Tanımı

Mahremiyet, bir varlığın, oluşumun kendisine özel olan durumlarla, konularla, özelliklerle ilgili olarak kendisini yapılandırması sonrasında bunların sadece kendisine özel kalmasını istemesi ile yaşanan, bu kendisine özel olan durum halidir. Bu özelliklerin kendilerine kalması ve kimsenin öğrenmesini, bilmesini, görmesini istememesi durumu mahremiyettir ve bu gibi durumlar sadece o oluşum yada varlığın kendisine özel konuları söz konusu olduğu zamanlarda yaşatılır ve buna kimse karışamaz. Özgür irade kavramının bir sonucu olarak her varlığın hakkı şeklinde yaşatılır. Mesela, cinsellik varlıkların kendi özellikleridir ve nasıl yaşamaları gerektiğine kendileri karar vereceklerdir. 

Birilerine, eğer onlarda isterse izletebilirler ancak bunları seçmeyip kendisine ait alanda kendi bildiği kişi yada durumlarla bunu yaşaması ve bunun kendisine özel olarak kalmasını istemesi, bu gibi örneklerle kendisine özel olan durumlarla ilgili olarak haklarının olduğunu ifade eden erdem mahremiyettir ve herkes mahremiyetinin nasıl şekilleneceğine kendi karar verir. 

Mesela evleri onlara özeldir, içinin tasarımı, evine gelenler, her şey ondan sorulacaktır ve bu kendine özel durumun nasıl yaşanacağına kendi karar verir ve bu mahremiyet alanının sorumlusu kendisidir ve O'nun istediği şeyler gerçekleşir. Mahremiyet varlıkların ve oluşumların kendileri olma bilgilerinin saygılı bir şekilde yaşanmasını sağlar. 

Herkes aynı şekilde davranmaz ve yaşam halindeki varlıklar için kendilerinin yalnız kalabilecekleri ve başkalarının girmemesinin daha doğru olduğu özel bir alan oluşturulmaktadır ve kendi mahremiyetlerini bu şekilde doyasıya yaşamaktadırlar ve bu gibi durumlar, varlıklar için, kendilerini daha iyi tanımaları için, kararlar vermeleri için oldukça faydalı uygulamalardır ve herkesin yaşam halinde kendi mahremiyeti vardır, böyle bir hakkı vardır. Sevginin içindeki yerini alan ve erdemsel özellik olarak hazırlanan mahremiyet, gereken şekilde çalışır ve mahremiyetin bozulduğu anların olması durumunda bunları algılar ve gereken bilgilendirmeler yapılır. Yaşam halinde mahremiyet alanları olarak varlıklar kendilerine bir liste bile çıkarabilir ve bunların izin alınarak girilmesi gibi saygıyı içeren açıklamalarını kendilerince hazırlar ve ilgili alanlara bildirebilirler. 

Aynı zamanda birde yalnızlık konusu vardır, yalnız kalmak istemek ve belirli bir süre hiç kimse ile konuşmadan, görüşmeden kendisi ile baş başa kalmak ve kendisini dinlemek, yaşadıklarını düşünmek, belki de bir şey yapmak anlamında yaşatılan bir durumdur, haldir. Yalnızken herkesin yapmak istedikleri kendisini ilgilendirir ve oldukça güzel bir özellik olarak ve yalnız kaldığı zamanlarda diğer zamanların dışında daha da verimli işlerin yapılabilmesi gibi özellikleri de bulunan bir erdemdir. Çoğu çalışmalar yalnızken daha başarılı sonuçlar ortaya çıkarır. Yazarlar mesela, yalnızlık onların en yakın arkadaşı gibi kullandığı bir erdemdir. Yalnızlık, zihinsel alanların rahatça düşünmesine neden olduğu gibi çevresel etkilerden de arınmayı sağlayan bir durumdur, haldir. Bu iki erdemde, kendi özellikleri ile sevgiyi tamamlayan erdemler arasındaki yerini alır ve varlıklar için anlamları ile gereken şekilde çalışır.

Bu bilgi aynı zamanda Ax Ava duyusal özelliğinide temsil eder özelliklerde olareak, Vil Solivyes'in mahremiyet konusuna gereken şekilde özen gösterilir ve bu bilginin içerisindeki hissa mekanizmaları ve video uygulamaları, varlıksal alan içindeki Ax Ava duyusal özelliğinin bilgilerinide burada yayınlanan bilgi olaral aşgılayıp, Ax Ava'nın bilgilerine ve çalışmasına gereken şekilde destek olurlar.