Sorularla Sizi Düşündürerek Başlayan ve Sonrasında Mutlu Haberlerle Halinizden Aslında Memnun Olmanızı Sağlayan Vilsel Sohbet Bilgisi

Başlangıç olarak bir çok soru... 

Sizler bu bilgileri edindikten sonra neden kendi varlıksal alanlarınızı yapılandırma gereksinimi duydunuz? Çünkü var olma hali yaşayan sen doğal bir şekilde var olmaya uygun davranmak zorunda olduğunu hissettin mi? Seni yok edecek olan tehlikelere karşı doğal bir tepkin var. Neden yok olmak istemiyorsun? Çünkü seni çevreleyen bir hayat var ve sen kendi özelliklerinde bir durumda, konumda, seviyedesin ve bu halinle tam olarak tanımlamamış olsan da sana var olmayı çekici kılan sebeplerin var. Yoksa umursamazsın. 

O zaman Var olmak ve yok olmak sana göre ne anlamlar taşıyor, nedir?
Yok olunca ne olur? Yok olduğuna bile üzülemeden, bu durumun nasıl bir şey olduğunu anlayamadan içinde bulunduğun bir hiçlik hali, ne mutlusun ne mutsuz, yoksun, hiçsin. Bu halin içine girdikten sonra keşke yok olmasaydım gibi sorunların olmayacak ve sen var olmak konusunda, dünya hayatı gibi ıstıraplar ve saçmalıklar yaşarken yok olmak hiçliğin dinginliği iken neden ısrarcı bir tavırla olmayı seçmek konusunda diretiyorsun?

- Çünkü kendi derinlerinde, bilgi ve tecrübelerinin arasında aslında neden var olduğunun cevabını vermiş durumdasın ama onun ortaya henüz çıkmadığını söyleyebilir miyiz? Yoksa vermiş birimisin bu cevabı... Çünkü ısrarla, ıstıraplar dolu bir dünyada olmana rağmen ve bu dünyanın durumunu bilmene rağmen var olmak istiyorsun, bu sebepsiz isteğinin nedenini içindeki bu gizli kalmış ve gelecekte ortaya çıkan neden var olduğuna dair samimi ve dürüst olan bilgindir diyebilir miyiz? 

Var olma hali yaşayan varlıkların bazıları yaşadıkları olumsuz olaylar sonucunda, yani bizim dünyamızdakiler değil, dünyaların obsede olmasından sonra obsede olan varlıkların sonraki varlıksal seviyesi obsedör olarak yok olma hali yaşamak oluyor ve bu şekilde birde yollara giren var olma hali yaşayan varlıklar varken, demek ki var olmak halinden yok olma haline geçile de biliyorken, ( bütün erdemlerini ve duyularını aldılar ve yerine yasakları erdem yaptılar ve varlığı yok olma hali yaşamaya başladı ) sen henüz neden geçmedin, bu kadar yıl zorunlu cahildin, bilgisizdin, uykudaydın, otomatik hayatları yaşadın?

Çünkü aslında o zaman farkında değildin, senin içinde obsede olmamandan ötürü kesinlikle söyleyebileceğim bir cevap olarak var olmayı kıymetlendirici ve kesinlikle var olması gereken bir ışık, bir ateş, bir varlık var ve bu sonuçtan sonra, ki elde ettiğin bilgilerde bu sonralığın içinde artık, bu ateşi büyütmekle ilgili olarak ve yaratılış içinde dokunulmazlık hakkını böyle bir dünya hayatında şu zamana kadar yaşadığın dertleri, sorunları, çileleri, saçma sapan yaşam hallerini de hatırlayarak kendi direnişinin sonucu olarak hak ettiğin ve kesinlikle kullanabileceğin bir özelliğin olarak sayabilir misin, ben sayabilirim, tebrik ederim hatta, bir sürü şeytani obsedör yaratık arasından bir şekilde sıyrılmayı başardın ve sevgi varlığı oluyorsun... Ya:) 

Çok sorunlu bir geçmiş olabilir ama gelecek öyle güzel ki, sevginin kendisi olma imkanın artık bir adım ötende, yolları da belli, bilgileri de, yöntemleri de, ve sana uygun da deniliyor, yapında müsait, hiç bir engel yok...Bir varlık için bu yaratılışta daha güzel ne başına gelebilir bilmiyorum, tabi öncesinde gelen böyle bir alana düşmek kötülüğünü demek ki yenebilmek denilen erdemsel bir başarının sonuçlarını yaşamakla ilgili oluyoruz ve olanların bu kadar kötü olmasıydı belki de karşımıza gelen şeyin bu kadar kıymetli ve paha biçilemez olmasının nedeni? Ama işte oldu, bitti...

 

Şimdi önümüze bakarak yürüme zamanı... Ben uzun bir süre yolu biliyorum, temizledim de, rahat rahat yürüyün siz, merak etmeyin, sevgiyi uygulamanız ile ilgili olan bu yolda sevginin içeriği sizi sürekli kontrol ve denetleme içinde tutacak şekilde yapılanma halindedir ve sizin için rahatlık dilemekle ilgili son derece rahatım...:)

Bu yaratılış içindeki şu zamana kadar karşılaştığım en ciddi ve çok büyük samimiyetle ortaya çıkarılması zorunluluğu olan soru, yaratılış içinde olmanla ilgili olan amacın nedir, neden varsın sen, ne yapıyorsun, bu yaptıklarının amacı nedir, yaptıklarından anladığın nedir ve bu anladığının seni var olmakla ilgili olarak çekici kılması sebeplerini anlat bana... Zevkler, hazlar, imkanlar, bilgiler, bilmeler, edinmeler tüm bunları neden yaşıyorsun sen? Bunları yaşarken kendini nerede görüyor ve nasıl tanımlıyorsun? Bunları yaşamanın sonrasında yaşadıkların ve onların sonrasında yaşayacakların ve belki de sonrasında yaşayacakların arasında büyük farklar var mı? Yoksa hep bir aynılık içinde mi dönmektesin? 

Bu aynılık bir noktada seni durağan yapmayacak mı? Her şeyi yapabilme gücünün ve her şeyi bilebilme imkanının sonuçları olarak yaşadıklarından ve yaptıklarından memnunmuşsun, memnunsan neden? Her şeyi biliyorsun, artık bilmek istemek senin için ilkokul bilgilerini edinmek gibi olacak, çok kolay ve zahmetsiz ve gerçekler üzerine ve bunları anlamanda söz konusu iken, bilgiyi bilmende, ve yapmak istediklerini nasıl yapman gerektiğini de ve şu zamana kadar her şeyin nasıl olduğunu, yaratıldığını da bileceksin, zaten bilmelisin, bilinmemesi kadar anlamsız ne olabilir bir varlık için. 

İşte bunları bilince ve diyelim ki doyunca, bu buralardan bile görünebilen bir varlıksal seviyedir ve sonrasında ben ne yapıyorum ya, bunları niye yapıyorum, neden yapıyorum, ben burada neden varım soruları ile karşı karşıya kalarak başka bir seviyenin sorunlarını çözmeye çalışacaksın ve işte, bu çok uzun cümlede aslında anlatmak istediğim senin içinde obsede olmamanla ilgili tüm bu soruların cevapları var ve sen değerliydin, şimdi çok daha değerlisin, özgür iradeni tüm yaratılışa ispatlayan bir başarıdır bu obsede olmamak, tüm bu saldırı ve unutmalar ve kısıtlamalar ve imkansızlıklara rağmen sevgiyi ve iyiliği bulmuş olman ve obsede olmayanlar ve sevgi varlığı olmanın amaç edinmiş olduğu bir yaşam alanı sisteminde bulunman ve son olarak bu yaşam alanını yapan obsedörlerin yok edilmesine kadar giden başarıda payın olması...  

Ne olursan ol artık hiç önemli değil, geçmişte yaptığın bütün hataların geçti artık ve sen gerçekleri öğrendikten sonraki haline ilgilisin artık.... Sen sevgi olmak zorunda olan bir alanın, tecrübenin içindesin ve bu aslında senin en derinlerinde yatan gerçek ve bu sevgi, o kadar düzenli, kapsamlı, yaşanılası, sonsuz, güçlü ki, senin yaşayacağın böyle değerli bir şeyin mutlaka kıvılcımları da olmalıydı içinde ve bizde şimdi görüyoruz obsede olmamanla ilgili sonuçtan bunu... Hem kendi geçmişim de hem de her birinizde, sizlerde ve bizlerde aslında kötülük denilen kavramlar olmayan, yaşatmayan varlıklar olarak geldik bizler bu alanlara, eğer yaşatıyor olsaydık zaten peşimizde olmazlardı, enerjilerimiz kıymetsiz olurdu, bizi kıymetli yapan iyi varlıklar olmamızdır....

Obsede olmamak, çok ciddi bir sonuç, bizleri obsede etmek isteyen yok olma hali yaşayan yaratıklar ve organizasyonlar, bu sonuçla kendilerinin ne olduklarını ve bizden ayrı bir hal yaşadıklarını anlamak zorunda kaldılar, nitekim onların yok olma hali yaşadığını açıklayan bilgi, şartlar ve imkanlar bakımından kendilerine anlayacağı şekilde bulundukları durumu ve obsede edemedikleri için yaşadıkları halin yok olmayı gerektiren bir hal olduğunu anlattı... 

Onlar kendi saçma amaçlarının içinde, var olma halini yaşamayı kötü, aşağıda ve kendilerini her şeyin sahibi olarak görmek durumunda olup, obsede ettiklerinde ise bunun gerçek olduğunu yaşama saçmalığına kapılmaktadırlar ve her obsede edilen varlık, onlar için bir varlıksal galibiyet, ayrı bir zaferdir, çünkü yaptıklarına haklılık katmayı başarmışlardır, bu kötülüklerini başarı sanarak kendilerini kandırırlar, iradenin kötü bir şey olduğunu kanıtlamıştır kendince obsede ettiği için, iradeyi yenmek, ona o kötü haline iradeyi kullanması kaynaklı başka kötülükleri yaşatma becerisi katmaktadır ve kendince obsede ettiği için nefret, savaş, kin, intikam ve benzeri olumsuzluklar iradeden, özgür iradeden güçlüdür şeklinde ve kim güçlü ise onun dediği doğrudur yanlış açıklamasını da kendisini ikna etmek için kullanıp, kendilerini obsesyona daha çok adayarak varlıklarını sürdürmektedirler. 

Obsede edemedikleri ise onların genellikle yok olma sebepleridir, gerçeklerin yüzlerine vurulmasını sağlar, kendi özelliklerinin sevgiden aşağıda olduğunu onlara vurgular ve bu saldırı içinde bulunanlar artık yok olmak zorunda olacak şekilde bir duruma düşerler, obsede olmayan yok etmediyse O'nun peşine düşebilecek kadar ne yaptıklarını bilmeyen yaratıklardır. Onu obsede etmek kendisini ispatlamaktır onun için. 

Bu anlattıklarım ise obsede edilmemenin ne kadar önemli olduğu ve bundan sonrasında yaratılış içinde bunları bildiğin için kimsenin sana bunları yapamayacağı gerçeğini, içinde yanan var olmak ile ilgili ateşi, bunları yaşamak ile ilgili olan haklılığını ve hak edişini, işte bu bilgileri, ve bir bütün olan bizleri, böyle bir zor durumun içinde birlikte olmamız gibi bir hakikatinde yaşanması söz konusu iken, zor durumun aslında çözümlenebileceği gibi imkanları da bulmuşken, ve hepimiz öğrenmekteyken, en güzel yaşama hallerini, ve denilebilir ki bizler, kendimizi yaratılış içindeki yerlerimize artık koymaya başlıyoruz.

Aslında çok fazla mutlu olmanız gereken gerçekleriniz var ve henüz farkında olmadığınız için ve yeni bilgilerin sonuçları yüzünden bunları algılayamıyor, ancak bunu bilen biri olarak şimdiden hepinizi kutluyorum. Bu başlangıçtır ve bu yere koyma çalışması tüm sorunların bitmesini ifade eden bir sonuçtur. Her şey, o yere hiç bir zaman gidemediğimiz için olmuştur ve  O zorunlu cahilliğimizin saldırıya uğramak gibi olan kötü sonuçları, bizler için sevgi varlığı olup böyle bir yerle kendimizi konumlandırma ödülünü doğurdu ve buda bizim direnişimizin ödülü, gereği, olması gerekeni olarak en tabi ve varlıksal hakkımız şeklinde bize ait, bizimle bir bütün oldu...  

Yani hakiki ve öz gerçek sevgi...

Çok sevgiler diliyorum...
Biraz daha sohbet ettik, teşekkürler....
Vil Solivyes