Obşeyta: Şeytanilik ve Obsedörlüğe Karşı Sarsıcı Bir Set Bilgisi

Obşeyta, şeytanilik ve obsedörlükle ilgili olan, içeriğinde olumsuz eylemleri yaşatan bu varlıkların, organizasyonların, alanların, oluşumların tamamen obşeytanın var olması ile ilgili olarak kendi yapılarının bozulması gibi bir durumu yaşamalarının söz konusu olduğu, bilginin ve gücün bütün iradesinin bu konuda obşeytada olduğu, her hangi bir şekilde varlıkların içinde veya çevresinde veya yaklaşmakta olan veya bizimle ilgili olarak bir durumun söz konusu olduğu kötülükler, şeytanilikler, obsedörlükler, istilacılık gibi eylemler, savaşlar, bilmediğimiz ama bizi ele geçirmek isteyen amaçları olanlar ve onların adı konmamış yapıları, her ne olursa bize zarar verme eğiliminde olan her şeyi algılayarak, onlarla ilgili hem bir set olarak yaşanan alanlara girmesine, yaklaşmasına engel olur, bu itici bir kuvvet, obşeytanın olması ile kendi amaçlarının ve yapılarının bozulması gibi bir saldırı metodu ve bizimle ilgili her şeyi sonsuza kadar unutmaları gibi birde obşeytanın savunma taktiği, sonrasında yaşam yerlerimizdeki ilgili bütün alanlar bilgilendirilme etkileri ile ve gereken şekilde önlemler almak için çalışmalar yapılır. Obşeyta, aşılamaz, geçilemez, hiç bir zarar verici silahların ve etkilerin, bilgilerin, bombaların, düşünsel alanların yada varlıkların aşamayacağı bir set, duvar, engel, kalkandır. Bu tamamen yaşamlara zarar vericilere ve onların oluşumlarına karşı bir çalışmadır. Obşeyta, hem onları uzaklaştırır, yaklaşılmaz ederken, hem de onlarla ilgili olan her şeyin yaşam alanına girmesine engel olur. Kendisine özel bir algı metodu ile yaşam alanına ve yakın çevresiyle, ilgili olabilecek olan dışsal konumlarımızla ilgilenir, kendisine göre bir çalışma alanı oluşturur ve bu özellikleri ile ve kendi yapısının daha da iyi olması için eklenmesi gereken bilgiler varsa kendisine merkez varlığın bilgi ve tecrübelerinden bilgilerde ekleyerek gereken şekilde çalışır. Obsedörleri, şeytanileri, kötüleri, olumsuzları yok eden, yaklaştırmayan, uzaklaştıran ve kesinlikle yaşam haline gelmelerine engel olan bir set, koruma, engel, aşılamaz kuraldır. 

Böyle bilgiler obsedörlerin en korkutucu buldukları ve onları kaçıran özellikleri ile iyi varlıklar için fırsattır, ve bu bilgi bu alanda varken bu alanın hitap ettiği bütün gerçekliklerden, alanlardan, boyutlardan, görmelerden, duymalardan, algılamalardan bu gibi obsedör ve şeytani varlıkları yok edici ve kaçırtan etkisi ile kesinlikle bu alana ve alanlara yaklaşamaz hale gelmelerine neden olur. Bu bilginin varlığı, bilgi çalışmasa bile otomatikman bu etkileri verecek şekilde bir yapılanma halindedir.