1. Alçak
Gönüllü
ve Mütevazi
Olmak
Erdemsel Özelliği

2. Geometa
Erdemsel
Özelliği

3. Muhakeme
ve Sorgulama
Yeteneği
Erdemsel
Özelliği

4. Aldırış
Etmek
Erdemsel
Özelliği

5. İnceleme
Araştırma
Eksiklik
Arama
Erdemsel
Özelliği

6. Vil Şün Fel
Erdemsel
Özelliği

7. Projeler
Erdemsel
Özelliği

8. Güven,
Özgüven
Erdemsel
Özelliği

9. Özür Dilemek
Erdemsel
Özelliği

10. Gayret
Olağanüstü
Çalışma
Erdemsel
Özelliği

11. Ciddiyet
Erdemsel
Özelliği

12. Sadakat
Erdemsel
Özelliği

13. Vil İz Vix
Erdemsel
Özelliği

14. Namus
Erdemsel
Özelliği

15. Uyarıcı
Üzülmek,
Güzel
Ağlamak
Erdemsel
Özelliği

16. Vil İssev
Erdemsel
Özelliği

17. Nezaket ve
Kibarlık
Erdemsel
Özelliği

18. Sebat
Erdemsel
Özelliği

19. Rica Etmek
Erdemsel

Özelliği

20. Barış
Erdemsel
Özelliği

21. Varlıksal
Enerjiler
Duyusal
Özelliği

22. Varlıkların
Kendi Alanlarında
Kendilerini
Tek Sorumlu
Yapan
Erdemsel
Özelliği

23. Vil İssa Si
Erdemsel
Özelliği

24. Müzik
Erdemsel
Özelliği

25. Vil El Fi
Erdemsel
Özelliği

26. Vil Til
Danşe
Erdemsel
Özelliği

27. Vil Viss İs
Erdemsel
Özelliği

28. Vil Anlam
Erdemsel
Özelliği

29. Vil Gibi Da
Erdemsel
Özelliği

30. Varlık
Bilgisi
Erdemsel
Özelliği

31. Cessa Vil
Erdemsel
Özelliği

32. Vil Geta Şa
Erdemsel
Özelliği

33. Dostluk ve
Arkadaşlık
Erdemsel
Özelliği

34. Vil İyse Viv
Erdemsel
Özelliği

35. Değişim
Erdemsel
Özelliği

36. Masumiyetlik
Erdemsel
Özelliği

37. Güzellik
Erdemsel
Özelliği

38. Vil Sil Cil
Erdemsel
Özelliği

39. Duyu Ötesi
Algılamalar
Erdemsel
Özelliği

40. Düşünür
Erdemsel
Özelliği

41. Eğlence
Erdemsel
Özellği

42. Düzen
Düzenlilik
Erdemsel
Özelliği

43. Esneklik
ve Uyum
Erdemsel
Özelliği

44. Espri ve
Şaka
Erdemsel
Özelliği

45. Mahremiyet
ve Yalnızlık
Erdemsel
Özelliği

46. Hızlı
Bilgi Okuma
ve Oluşumların
İçindeki
Bilgiyi Ortaya
Çıkarma
Erdemsel
Özelliği

47. Gelişim
Erdemsel
Yada
Duyusal
Özelliği

48. İleri
Görüşlülük
Erdemsel
Özellği

49. Kontrol
ve Denetleme
Erdemsel
Özelliği

50. Birlik
ve Beraberlik
Erdemsel
Özelliği

51. Cinsiyet
Erdemsel
Özelliği

52. Vil Exxe Vil
Erdemsel
Özelliği

53. Macera ve Aksiyon
Erdemsel
Özelliği

54. Sağduyu
Erdemsel
Özelliği

55. Vil Lay La
Erdemsel
Özelliği

56. Kuralcılık
Kurallar
Erdemsel
Özelliği

57. Kabul
Etmek
Erdemsel
Özelliği

58. Şiirsel
ve Edebi
Anlatım
Erdemsel
Özelliği

59.Vil Exa Fa
Erdemsel
Özelliği

60. İdeolof
Erdemsel
Özelliği

61. Vil SS X
Erdemsel
Özelliği

62. Pişmanlık
Erdemsel
Özellği

63. Vil
Sibrilinelita
Erdemsel
Özelliği

64. İzin
İstemek
Müsaade
İstemek
Erdemsel
Özelliği

65. Koordinatör
lük Erdemsel
Özelliği

66. Psikoloji
ve Davranışları
İnceleyen
Erdemsel
Özelliği

67. Öğretmek
Öğretmenlik
Erdemsel
Özelliği

68. Özveri
Erdemsel
Özelliği

69.Tasarım
Erdemsel
Özellği

70. Şikayet
Erdemsel
Özelliği

71. Reflex
Erdemsel
Özelliği

72. Kardeşlik
Erdemsel
Özelliği

73. Rahatlık
Rahatlama
Erdemsel
Özelliği

74. Örnek
Almak
Örneklen
dirmek
Erdemsel
Özelliği

75. Önlemlilik
Erdemsel
Özelliği

76. V Vil V
Erdemsel
Özelliği

77. Temizlik
Erdemsel
Özelliği

Yasaklar
78. Kıskançlık
Yasaktır

Yasaklar
79. Kompleks
Yasaktır

Yasaklar
80.Tesirler,
Tesir Göndermek
Üretmek ve
Desteklemek
Yasaktır