Şix
Varlıksal Alan
Bilgileri


Kırmızı Çizgi
Yasağı Nedir
Yasağı

1. Kırmızı Çizgi
Yasağı

2. Kırmızı Çizgi
Yasağı

3. Kırmızı Çizgi
Yasağı

4. Kırmızı Çizgi
Yasağı

5. Kırmızı Çizgi
Yasağı

6. Kırmızı Çizgi
Yasağı

7. Kırmızı Çizgi
Yasağı

8. Kırmızı Çizgi
Yasağı

9. Kırmızı Çizgi
Yasağı

10. Kırmızı Çizgi Yasağı

11. Kırmızı Çizgi Yasağı

Erdemler
1. Varlıksal Alan Özellikleri Yapılanmaları Bilgisi

Varlıksal Alan Özellikleri
2. Şixanat Varlıksal Alan Özelliği

Varlıksal Alan Özellikleri
3. Vissa Bilgileri Algısı Varlıksal Alan Özelliği

Varlıksal Alan Özellikleri
4. Varlıksal Alanın Merkezi Şix'tir Varlıksal Alan Özelliği

Varlıksal Alan Özellikleri
5. Varlıksal Alanın Bütünlüğü Varlıksal Alan Özelliği

Varlıksal Alan Özellikleri
6. Anti Obsedörlük Varlıksal Alan Özelliği

Varlıksal Alan Özellikleri
7. Amaç, Neden, Sihril, Duruş Bilgisi Varlıksal Alan Özelliği

Varlıksal Alan Özellikleri
8. Dışarıya Tamamen Kapalı Olması Varlıksal Alan Özelliği

Erdemler
9. Maddi Yaptırım ve Uygulatma Gücü Özelliği

Erdemler
10. Dünya Yaşam Alanı Sistemi Kalkansal Yapılanmaya Özel Yaptırım ve Uygulatma Gücü Özelliği

Erdemler
11. Dünya Yaşam Alanı Sisteminden Vilin Çıkmasını Sağlayan Uygulatma ve Yaptırım Gücü Özelliği

Erdemler
12. Romantiklik Erdemsel Özelliği

Erdemler
13. Faze Erdemsel Özelliği

Erdemler
14. Eneyux Erdemsel Özelliği

Erdemler
15. Şibbe Erdemsel Özelliği

Erdemler
16. Banks Oluşumsal Özelliği

Erdemler
17. Leyt Yayın Organı Özelliği

Kavramsal Bütünlükler
18. Novsağ Kavramsal Bütünlüğü

Erdemler
19. Takım Çalışması Erdemsel Özelliği

Erdemler
20. Yeni Şixişix Bölümleri

Erdemler
21. Toplumsal Mutluluk Erdemsel Özelliği

Erdemler
22. Bütün Temel Bilgilerin Ortak Yapılanması

Erdemler
23. Yaxet Oluşumsal Özelliği

Erdemler
24. Atenşa Oluşumsal Özelliği

Erdemler
25. Şixin Hakikatinin Yaptırımı Oluşumsal Özelliği

Erdemler
26. Toh Oluşumsal Erdemsel Özelliği

Erdemler
27. Deski Oluşumsal Özelliği

Erdemler
28. Leski Oluşumsal Özelliği

Erdemler
29. Reski Oluşumsal Özelliği

Erdemler
30. Neski Oluşumsal Özelliği

Erdemler
31. Ceski Oluşumsal Özelliği

Erdemler
32. Zeski Oluşumsal Özelliği

Erdemler
33. Anti Yer Çekimi Oluşumsal Özelliği

Erdemler
34. Dünya Yaşam Alanı Sistemini Yok Eden Araçlar Oluşumsal Özelliği

Erdemler
35. Çekim Tohu Oluşumsal Özelliği

Erdemler
36. Anti Obsedör Toh Oluşumsal Özelliği

Erdemler
37. Şix Tohu Oluşumsal Özelliği

Erdemler
38. Altoh Oluşumsal Özelliği

Erdemler
39. Şitoh Oluşumsal Özelliği

Erdemler
40. Şixin Farkındalığını Uyku Alışkanlığından Çıkaran Bilgi

Erdemler
41. Anti Sahtanmak Oluşumsal Özelliği

Erdemler
42. Anti İstila Oluşumsal Özelliği

Erdemler
43. Anti Bilgezmek Oluşumsal Özelliği

Erdemler
44. Anti Masot Oluşumsal Özelliği

Erdemler
45. Assox Oluşumsal Özelliği

Erdemler
46. Merciz Erdemsel Özelliği

Erdemler
47. Parçalamak Erdemsel Özelliği

Erdemler
48. Bölmek Erdemsel Özelliği

Erdemler
49. Kesmek Erdemsel Özelliği

Erdemler
50. Kesk Erdemsel Özelliği

Erdemler
51. Dağıtmak Erdemsel Özelliği

Erdemler
52. Düzenli Dağınıklık Erdemsel Özelliği

Erdemler
53. Kapasite Erdemsel Özelliği

Erdemler
54. Takviye Erdemsel Özelliği

Erdemler
55. Anahtar Bilgi Erdemsel Özelliği

Erdemler
56. Kasit Nişası Oluşumsal Özelliği

Erdemler
57. Şixokre Merkezsel Erdemsel Oluşumsal Özelliği

Erdemler
58. Şixin Zihinsel Alanı İle İlgili Şixokre

Erdemler
59. Vilin Dünya Yaşam Alanı Sistemindeki İhtiyaçlarının Şixokresi

Erdemler
60. Dış Vilsel Bedendeki Obsedör Sorunları Yok Eden Şixokre

Erdemler
61. Rüyada Farkındalık ve Astral Olayların Şixokresi

Erdemler
62. Dünya Yaşam Alanı Sistemini Sonlandıran Şixokre

Erdemler
63. Anti Obsedör Şixokre

Erdemler
64. Varlıksal Alanın İçerisindeki Obsedör Yapılanmaları Yok Eden Şixokre

Bilgisel
O
luşumlar

65. O Odur Bilgisel Oluşumu

Bilgisel
O
luşumlar

66. Güç Bilgisel Oluşumu

Bilgisel
O
luşumlar

67. Şitoh Bilgisel Oluşumu

Bilgisel
O
luşumlar

68. Şixokre Bilgisel Oluşumu

Bilgisel
O
luşumlar

69. İrade Bilgisel Oluşumu

Erdemler
70. Şixin Zihinsel Alan Seviyesi ve Farklı Zihinsel Alan Özellikleri

Erdemler
71. Bağda Oluşumsal Özelliği

Erdemler
72. Potansiyel Erdemsel Özelliği

Erdemler
73. Poxo Erdemsel Oluşumsal Özelliği

Erdemler
74. Getta Oluşumsal Özelliği

Bilgisel
O
luşumlar

75. Tarara Bilgisel Oluşumu

Erdemler
76. Vilsel Özellik Erdemsel Özelliği

Erdemler
77. Dils Vilsel Özelliği

Erdemler
78. Şattev Uygulatma ve Yaptırım Gücü

Erdemler
79. Sisses Vilsel Özelliği

Erdemler
80. Fanrat Vilsel Özelliği

Erdemler
81. Göx Vilsel Özelliği

Erdemler
82. Hakk Erdemsel Özelliği

Erdemler
83. Gerçeğ Erdemsel Özelliği

Erdemler
84. Sebep Erdemsel Özelliği

Erdemler
85. Sonuç Erdemsel Özelliği

Erdemler
86. Anti Suistimal Oluşumsal Özelliği

Erdemler
87. Steril Erdemsel Özelliği

Erdemler
88. Bağımsızlık Erdemsel Özelliği

Erdemler
89. İş Erdemsel Özelliği

Erdemler
90. Teknolojik Bütünlükler Oluşumsal Erdemsel Özelliği

Teknolojik Bütünlükler
91. Datt Teknolojik Bütünlükleri

Teknolojik Bütünlükler
92. Vatt Teknolojik Bütünlükleri

Kavramsal Bütünlükler
93. Gaa Kavramsal Bütünlüğü

Kavramsal Bütünlükler
94. Faa Kavramsal Bütünlüğü

Kavramsal Bütünlükler
95. Ejaa Kavramsal Bütünlüğü

Kavramsal Bütünlükler
96. Haa Kavramsal Bütünlüğü

Kavramsal Bütünlükler
97. Daa Kavramsal Bütünlüğü

Erdemler
98. Hareketlilik Erdemsel Özelliği

Erdemler
99. Konum Erdemsel Özelliği

Erdemler
100. Harita Erdemsel Özelliği

Erdemler
101. Şix Yaşamına Dönüşen Formların Yaşşaya Alınması

Erdemler
102. Mekanizmik Bütünlük Oluşumsal Erdemsel Özelliği

Erdemler
103. Tekamet Mekanizmik Bütünlüğü

Erdemler
104. Bilgi Censleri Yapılanması

Erdemler
105. Sağlamak Erdemsel Özelliği

Erdemler
106. Bilgi Taskları Çalışmalar Bütünlüğü

Erdemler
107. Bilgi Deskleri Oluşumsal Özelliği

Erdemler
108. Bilgi Yardları Özel Yapılanmaları

Erdemler
109. Restra Oluşumsal Özelliği

Erdemler
110. Venk Oluşumsal Özelliği

Erdemler
111. Kahtet Oluşumsal Özelliği

Erdemler
112. Anti Obsedör Hastalıklar Saldırısı Oluşumsal Özelliği

Erdemler
113. Anti Obsedör Virüs Saldırısı Oluşumsal Özelliği

Erdemler
114. Kavadem Şix Bütünlük Çalışması

Erdemler
115. Tedda Vişel Bütünlük Çalışması

Erdemler
116. Şixişix Megat Kulexleri Yapılanması

Erdemler
117. Şixişix Pox Bölümü

Erdemler
118. Şixin Ünvanlarını Uygulatan ve Yaşatan Şixişix Heykelleri

Erdemler
119. Şixişix Olono Kalkansal Yapılanması

Erdemler
120. Şixişix Gaxix Kalkansal Yapılanması

Erdemler
121. Sonsuz Yapıcı Bilgiler ve Sonsuz Koruyucu Erdemsel Bilgiler Yapılanmaları

Erdemler
122. Olumlu ve Olumsuz Bilgiler Erdemsel Çalışması Yapılanması

Erdemler
123. Vülsim ve Vülsin Bilgileri Yapılanmaları

Erdemler
124. Kavramsal Bütünlük Mekanizmaları ve Teknolojileri Yapılanması

Erdemler
125. Adadav Oluşumsal Özelliği

Erdemler
126. Dünya Yaşam Alanı Sisteminin Kaynak Bilgileri Oluşumsal Özelliği

Erdemler
127. Bilgi Merkezleri Merkezsel Özelliği

Erdemler
128. Bilgi Ünvanları Merkezsel Özelliği

Erdemler
129. Şekrotek Bilgilerin Takımsal Yapılanmaları

Erdemler
130. Hagetta ve Hagitta Bilgisel Yapılanmaları

Erdemler
131. Kasnat ve Kasnet Bilgisel Yapılanmaları

Erdemler
132. Dopen ve Dopin Bilgisel Bütünlük Yapılanmaları

Erdemler
133. Vilancaz Oluşumsal Özelliği

Erdemler
134. Düşkünlük Erdemsel Özelliği

Erdemler
135. Anti Obsedör Hedef Şaşırtma Oluşumsal Özelliği

Erdemler
136. İslah Erdemsel Özelliği

Bilgisel
O
luşumlar

137. Voxoxi Bilgisel Oluşumu

Erdemler
138. Anti Obsedör Banks Oluşumsal Özelliği

Erdemler
139. Obzix Oluşumsal Özelliği

Erdemler
140. Gözzz Oluşumsal Özelliği

Erdemler
141. Görrr Oluşumsal Özelliği

Erdemler
142. Doping Erdemsel Özelliği

Erdemler
143. İyiliğin, Doğruluğun, Haklılığın Mücadelesi Erdemsel Özelliği

Erdemler
144.Şeytanliği Yok Eden Mücadele Erdemsel Özelliği

Bilgisel
O
luşumlar

145. Mücadele Bilgisel Oluşumu

Erdemler
146.Irk Erdemsel Özelliği

Erdemler
147.Soy Erdemsel Özelliği

Erdemler
148.Meydan Okumak Erdemsel Özelliği

Erdemler
149.Anti Obsedör Kıyamet Oluşumsal Özelliği

Erdemler
150.Sürü Bilgileri Yapılanması

Erdemler
151.Nasıl Erdemsel Özelliği

Erdemler
152.Neden Erdemsel Özelliği

Erdemler
153.Amaç Erdemsel Özelliği

Erdemler
154.Alan Erdemsel Özelliği

Erdemler
155. Boyot Oluşumsal Özelliği

Erdemler
156.Mekan Erdemsel Özelliği

Erdemler
157. Mobet Oluşumsal Özelliği

Erdemler
158.Alanat Oluşumsal Özelliği

Erdemler
159.Amanes Oluşumsal Özelliği

Erdemler
160. Haber Erdemsel Özelliği

Bilgisel
O
luşumlar

161. Boyut Bilgisel Oluşumu

Erdemler
162. Eşixe Bilgisel Bütünlük Yapılanmaları

Erdemler
163. Zitto Oluşumsal Özelliği

Erdemler
164. Sonsuz Anti Obsedör Oluşumsal Özelliği

Erdemler
165. Anti Obsedör Anti Çoğalma ve Kopyalama Oluşumsal Özelliği

Erdemler
166. Donanım Erdemsel Özelliği

Erdemler
167. Ekavizlik Erdemsel Özelliği

Erdemler
168. Ekkanez Oluşumsal Özelliği

Erdemler
170. Özdenlik Erdemsel Özelliği

Erdemler
171. Bigateks Bilgisel Yapılanmaları

Erdemler
172. Olenses ve Olinsis Bilgisel Yapılanmaları

Erdemler
173. Şövenlik Erdemsel Özelliği

Erdemler
174. Şekretaret Oluşumsal Özelliği

Erdemler
175. Kadevizlik Erdemsel Özelliği

Erdemler
176. Katenex Oluşumsal Özelliği

Erdemler
177. Yasak Bilgileri Bütünlükleri Yapılandırılması

Erdemler
178. Anti Obsedör, Ekaviz, Şöven, Kadeviz ve Erdemsel Yasak Bilgileri Yapılanması

Erdemler
179. Dış Vilsel Beden Yasakları ve Erdemleri Yapılanması

Erdemler
180. Dünya Yaşam Alanı Sisteminin İçerisindeki Yaşamı Etkilemekle İlgili Olan Oluşumsal Özellik

Erdemler
181. Dünya Yaşam Alanı Sistemindeki Paranın İyiliklerin Aracı Olmasını Sağlayan Oluşumsal Özellik

Erdemler
182. Etkilenmek Erdemsel Özelliği

Erdemler
183. Dappen Bilgisel Yapılanması

Erdemler
184. Entellektüellik Erdemsel Özelliği

Erdemler
185. Dünya Yaşam Alanı Sistemindeki Bütün İnsanları Obsedör Etkilerden Kurtaran Oluşumsal Özellik

Erdemler
186. Çalışmalar Bütünlüğü Yapılanmaları

Erdemler
187. Eğilim Erdemsel Özelliği

Erdemler
188. Adenil Oluşumsal Özelliği

Erdemler
189. Alemil Oluşumsal Özelliği

Erdemler
190. Meyil Erdemsel Özelliği

Erdemler
191. Radera Oluşumsal Özelliği

Erdemler
192. Radera Bilgisel Yapılanmaları

Erdemler
193. İvade Oluşumsal Özelliği

Erdemler
194. Yaptırım ve Uygulatma Özelliği Tanımlayıcı Bilgisi

Erdemler
195. İşletim Sistemleri Bütünlüğü Çalışması Yapılanması

Erdemler
196. İşletim Erdemsel Özelliği

Erdemler
197. Başarmak Erdemsel Özelliği

Erdemler
198. Başarmak ve Zorundalık Özelliği Yapılanması

Erdemler
199. Tamamlamak Erdemsel Özelliği

Erdemler
200. Etkileme ve Tamamlama Özelliği Yapılanması

Erdemler
201. Oldurma ve Sonuçlandırma Özellikleri Yapılandırması

Erdemler
202. Kaarment Oluşumsal Özelliği

Erdemler
203. Çok Uzun Zamanlarca ve Çok Bütün Yapılanmalarca Özelliği Yapılanması

Erdemler
204. Durumlaştırma ve Edinimleştirme Özelliği Yapılandırması

Erdemler
205. Gerçekleştirmek Erdemsel Özelliği

Erdemler
206. Hakikatleştirme ve Gerçekleştirme Özelliği Yapılanması

Erdemler
207. Düzenleştirme ve Kurallaştırma Özelliği Yapılanması

Erdemler
208. Şixelissis Oluşumsal Özelliği

Erdemler
209. Şazeviz Oluşumsal Özelliği

Erdemler
210. Algılattırma ve Bağlılaştırma Özelliği Yapılanması

Erdemler
211. Anlamlaştırma ve Özellikleştirme Özelliği Yapılanması

Erdemler
212. İsselissis Oluşumsal Özelliği

Erdemler
213. Sonsuzlaştırma ve Amaçlaştırma Özelliği Yapılandırması

Erdemler
214. Şixatinasil Oluşumsal Özelliği

Erdemler
215. Yalissis Oluşumsal Özelliği

Erdemler
216. Obsedör Etkileri Yok Etme ve Anti Obsedör Şekilde Yapılandırma Özelliği Yapılandırması

Erdemler
217. Tedavileştirme ve Düzeltme Özelliği Yapılandırması

Erdemler
218. Anti Obsedör Yok Etmek Erdemsel Özelliği

Erdemler
219. Engelleme ve Yok Etme Özelliği Yapılandırması

Erdemler
220. Esaslaştırma ve Kevtumlaştırma Özelliği Yapılandırması

Erdemler
221. Vilgözz Çalışmalar Bütünlüğü

Erdemler
222. Mistilsis Özelliği Yapılanması

Erdemler
223. Obsket Oluşumsal Özelliği

Erdemler
224. Lixil Yaptırımsal Özelliği

Erdemler
225. Gixxi Yaptırımsal Özelliği

Erdemler
226. Büyü Oluşumsal Özelliği

Erdemler
227. Sihir Oluşumsal Özelliği

Erdemler
228. Errat Oluşumsal Özelliği

Erdemler
229. İlsis Oluşumsal Özelliği

Erdemler
230. Düş Oluşumsal Özelliği

Erdemler
231. Sislelsi Oluşumsal Özelliği

Erdemler
232. Konsolet Oluşumsal Özelliği

Erdemler
233. Sonsuz Artan Özelliği Yapılanması

Erdemler
234. Şix Yaşamının Merkezi Şix Yapılandırılması

Erdemler
235. Benzersizlik Erdemsel Özelliği

Erdemler
236. Benzemek Erdemsel Özelliği

Erdemler
237. Asimile Erdemsel Özelliği

Erdemler
238. Vondemi Erdemsel Özelliği

Erdemler
239. Konbine Erdemsel Özelliği

Erdemler
240. Emin Olmak Erdemsel Özelliği

Erdemler
241. Gözüpeklik Erdemsel Özelliği

Erdemler
242. Atılganlık Erdemsel Özelliği

Erdemler
243. Cüretkarlık Erdemsel Özelliği

Erdemler
244. Rehabilitasyon Erdemsel Özelliği

Erdemler
245. Halovjas Erdemsel Özelliği

Erdemler
246. Hassalit Oluşumsal Özelliği

Erdemler
247. Çözünme Erdemsel Özelliği

Erdemler
248. Obstey Oluşumsal Özelliği

Erdemler
249. Obscit Oluşumsal Özelliği

Erdemler
250. Bilgi Zexleri Oluşumsal Özelliği

Erdemler
251. Bilgi Kotları Erdemsel Özelliği

Erdemler
252. Bilgi Özleri Erdemsel Özelliği

Erdemler
253. Anti Obsedör Çökertmek Oluşumsal Özelliği

Erdemler
254. Enejja Oluşumsal Özelliği

Erdemler
255. Enerji Medatları Erdemsel Özelliği

Erdemler
256. Enerji Kaynaksal Bilgileri Erdemsel Özelliği

Erdemler
257. Enerji Özleri Erdemsel Özelliği

Erdemler
258. Vexxez Yönetimsel Erdemsel Özelliği

Erdemler
259. Anti Obsedör Koz Oluşumsal Özelliği

Erdemler
260. Anti Obsedör Saklanmak Oluşumsal Özelliği

Erdemler
261. Grafik Erdemsel Özelliği

Erdemler
262. Anti Obsedör Gerçeklik Erdemsel Özelliği

Erdemler
263. Anti Obsedör Tat Erdemsel Özelliği

Erdemler
264. Anti Obsedör Hissetme Erdemsel Özelliği

Erdemler
265. Anti Obsedör Görme Erdemsel Özelliği

Erdemler
266. Anti Obsedör Duyma Erdemsel Özelliği

Erdemler
267. Anti Obsedör Farkındalık Erdemsel Özelliği

Erdemler
268. Farkendalık Oluşumsal Özelliği

Erdemler
269. Gaslev Oluşumsal Özelliği

Erdemler
270. Obsezax Oluşumsal Özelliği

Erdemler
271. Sonelasyon Oluşumsal Özelliği

Erdemler
272. Şixin Bütün Özelliklerinin Anti Obsedör Olarak Yapılandırılması Çalışması

Erdemler
273. Şixin Bütün Vilsel ve Yapısal Özelliklerinin Ortak Anlamsal ve İçeriksel Yapılanması

Erdemler
274. Güçlendirmek Erdemsel Özelliği

Erdemler
275. Darenç Erdemsel Özelliği

Erdemler
276. Anti Obsedör Güçsüzleştirme ve Dirençsizleştirme Özelliği

Erdemler
277. Yaptırımsal Bütün Özellikleri Güçlendirme ve Dopingleştirme Özelliği

Erdemler
278. Terbiye Erdemsel Özelliği

Erdemler
279. Şix Temel Bilgilerinin Alfa ve Beta Özelliği

Erdemler
280. Şix Temel Bilgileri İçin Yaptırımsal Özellikler Hazırlayan Oluşumsal Özelliği

Erdemler
281. Onted Yaptırımsal Özellik

Erdemler
282. Şix Yaşamının Yazılmamış Bütün Terimlerini Erdemsel Özellik Şeklinde Yapılandıran Bilgi

Erdemler
283. Yansis Merkezsel Ünvanı

Erdemler
284. Bitirmek Erdemsel Özelliği

Erdemler
285. Obsbi Oluşumsal Özelliği

Erdemler
286. Silmek Erdemsel Özelliği

Erdemler
287. Volal Merkezsel Ünvanı

Erdemler
288. Navşen Merkezsel Ünvanı

Erdemler
289. Vilohim Merkezsel Ünvanı

Erdemler
290. Anti Obsedör Yoşix Oluşumsal Özelliği

Erdemler
291. Anti Obsedör Baskı Oluşumsal Özelliği

Erdemler
292. Seyretmek Erdemsel Özelliği

Erdemler
293. İzgeda Oluşumsal Özelliği

Erdemler
294. İzlemek Erdemsel Özelliği

Erdemler
295. Şixin Bilgilerinin Sonuçlarını Gösteren Oluşumsal Özelliği

Erdemler
296. Kazanmak Erdemsel Özelliği

Erdemler
297. Hijyen Erdemsel Özelliği

Erdemler
298. Anti Obsedör Pusu Oluşumsal Özelliği

Erdemler
299. Anti Obsedör İtaat Oluşumsal Özelliği

Erdemler
300. Tanışmak Erdemsel Özelliği