Obsedörler ve oluşumlarının yanılgı dünyasının başlatılması ile meydana getirdikleri Zem Durumunu Adenel Yaşamından, Şixin bütün alanlarından, zihinsel alanından, vilsel bedeninden ve ilgili olabilecek bütün alanlardan yok etme çalışmaları yapan ve Zem Durumuna özel bir şekilde yok edici yapılanmaları bulunan Şix Yaşamı Zem Durumu Yok Edici Bilgileri Bu bölümde yine sonsuz artan özelliği ile gereken şekilde yapılanırlar.