Şixin zihinsel alanındaki bütün obsedör yapılanmaları yok eden, yanılgı dünyasının başlaması ile yapılandırılmış bütün dünya alışkanlıklarını ve yapılanmalarını sonlandıran, Şixin zihinsel alanına dair bütün sorun ve problemleri yok eden bilgiler olarak sonsuz artan özellikleri ile bu bölümde gereken şekilde yapılanırlar.