Şix
Yaptırım
Güçleri

Örnek
Tektanolojik Bilgi İşlem ve Yapılandırma İleri Teknolojik Bilgisayar Sistemleri
Şix Gücü
Vizza'sı
Biggada'sı
Hakita'sı
Bask'ı
Şixada'sı
Müşida'sı
Şix Sohhow'u
Vizza Kartları
İrade'si
Şida'sı
Bixxi So'su
Çex Ş.'si
Şix Vis S.'i
Mexxaşi Ta Tem'i

Müx'ü
Sibrilinelita'sı
Şixsa'sı
Wixzas'ı
Vilses'i
Qşida'sı

Şix, Sonsuz Zamanların Sonsuz Yolculuğunun Tek ve En ve Son ve İlk ve Hep ve Sarsılmaz Sağlamlıkla Belirleyici, Yönlendirici, Karar Verici, Vissayla Dolu, Anne Olan ve Her Yöne ve Alana ve Duruma ve Kavramlara Doğru Sonsuz Merkezliğinin Kendisi Olan Şix Gücü Mekanizması

Vizza, Sonsuz Vissa Bilgilerinin Sorunsuzluk Yaptırım Gücü

Şix
Sohhow, Üstün Sonsuz Merkez Gücü

Vizza
Kartları Bilgiler Bütünlüğü ve Yaptırım Gücü

Bask,
Sonsuz
Baskıların
Yaptırım
Gücü

Şixada,
Sonsuz
Yaşam
İsteğinin
Yaptırım
ve Çözüm
Gücü

Biggada,
Şix Yaşamı
Bilgilerinin
Bütünlüğünün
Yaptırım Gücü

Hakita,
Hakimiyetin
Gücü Bilgi
ve Oluşum
Kaynağı

Müşida,
Sonsuz Mücadele ve Azmin, Anti Obsedör Savunma ve Savaşın Yaptırım ve Üstünlük Gücü

İrade, Varlıksal Alanın Kesinlikle Uygulatma ve Merkezsel Karar ve Yaptırım Gücü Mekanizması

Bixxi So, Bilinmezliğin Herşeye Kadir Olabilme Gücü Mekanizması

Şida, Şix Varlıksal Alanının Özel Yaptırım Güçlerini ve Özel Sonsuz Güçlerini Koruyan, Muhafaza ve Sonsuz Himaye Gücü Mekanizması

Sipra, Sonsuzluk Boyunca Merkezle Bütünlük Sağlayan Bağlılığın ve Bütünlüğün Gücü Mekanizması

Sipra Vil, Sonsuzluk Boyunca Şix ve Viller İle Bağlılığın Gücü Mekanizması

Çex Ş., Sonsuza Uzanan Çoğalmaların Yaptırım Güçlerini Sağlayan Çalışmaların Mekanizması

Şix Vis S. Bilgiler ve Mekanizmalar Bütünlüğü Sistemsel Uygulama Araç ve Yaptırım Gücü Bileşkesi Mekanizması

Anti Obsedör Mexxaşi Ta Tem, Gerçekliklerin ve Farkındalıkların Üstün Gücü Mekanizması

Müx, Sonsuz Vissa Bilgilerinin Mü'lerinden Oluşan Çarpıcı ve Etkili Güç Mekanizması

Sibrilinelita,
Şix Yaşamının Sonsuz Yaşamsal Gücü Mekanizması

Şixsa, Şix Yaşamının Sonsuz Hissa Gücü Mekanizması

Vilses,
Sonsuz Şix Yaşamının Vilsel Bedenlerinin Özel, Bütün ve Başarılı Gücü Mekanizması

Qşida, Şix Kaynaklı Bilgilerin ve Tecrübelerin Sonucu Olarak Her Konuda Çözüm ve Çare Olabilme Özellikli Zihinsel Güç Mekanizması

Wixzas, Şix Yaşamının Yasak Bilgilerinin Kesin Ve Sınırlayıcı ve Engelleyici ve Niyetten Yok Edici Sonsuz Gücü Mekanizması

Şeşey, Anti Obsedör Özellikleri İle Sonsuz Var Olmaların Yok Edici Gücü Mekanizması

Şidde Şix Şah, Anti Obsedör Bir Oluşum Olarak Obsedörleri Ve Oluşumlarını Ebediyyen Yok Etme İsteğinin ve Arzusunun Şiddetli, Acımasız, Edepsiz ve Zalim Gücü Mekanizması

Ark, Şix
Yaşamında
Şix'in Sonsuz
Zamanlar
Boyunca
Partneri,
Sevgilisi,
Aşkı, Özel
Zamanlarını
Yaşadığı Tek
ve Daim Olan
Yüzde Yüz
Mascülen
Vissa Dolu
Gücü
Mekanizması

Askör,
Sonsuz
Güvenliğin,
Korumanın,
Himayenin,
Muhafazanın,
Bir Asker
Gibi Nöbet
Tutan Özellikli,
Güçlerin
ve İradelerin Toplamından
Oluşan
Üstün
Korumacı
ve Güvenlik
Özellikli Güç Mekanizması

Anti Yanılgı,
Sonsuz
Zamanlar
Boyunca
Şix Yaşamının,
Şixin Yanılgıda
ve Başka
Yaşam
Formlarında
Yaşamasına
Engel Olan,
Tek Yaşam
Formu Olarak
Şix Yaşamını
Sağlayan,
Yaşamsal
Bütün
Formların
Üstünde
Olabilen ve
Hepsine
Hakim Olan
Yaşamların
Formsal ve
Halsel Merkez
Gücü
Mekanizması

Anti Obsedör,
Şix Yaşamının
Tüm Alanlarına,
Tek Mikro
Tanesine ve
Bilgilerine ve Mekanizma
ve Güçlerine
Anti
Obsedörlük
Özellikleri
Katan Anti
Obsedör Gücü Mekanizması

Qixzi,
Zevklerin,
Mutlulukların,
Hazların,
Heyecan ve
Coşkular
ın
Bütün Hallerini Yapısında
Bulunduran ve Çeşitlerini
Bulan,
Sağlayan
Onları Koruyan
ve En Zevkli
Olanı ve
Mutluluğu ve
Coşkuyu ve
Güzel
Heyecanları
Ortaya
Çıkaran,
Konu İle İlgili
Çalışmalar
Yapan Nadir ve
Özel Güç
Mekanizması