Şix
Yaptırım
Güçleri

Örnek
Tektanolojik Bilgi İşlem ve Yapılandırma İleri Teknolojik Bilgisayar Sistemleri
Şix Gücü
Vizza'sı
Biggada'sı
Hakita'sı
Bask'ı
Şixada'sı
Müşida'sı
Şix Sohhow'u
Vizza Kartları
İrade'si
Şida'sı
Bixxi So'su
Çex
Müx'ü
Sibrilinelita'sı
Şixsa'sı
Wixzas'ı
Vilses'i
Qşida'sı

Ş.'si

Şix Vis S.'i
Mexxaşi Ta Tem'i

Şix Gücü Mekanizması

Şix Merkezlik Gücü Mekanizması

Vizza, Sonsuz Vissa Bilgilerinin Sorunsuzluk Yaptırım Gücü

Şix Sohhow, Üstün Sonsuz Merkez Gücü

Vizza
Kartları Bilgiler Bütünlüğü ve Yaptırım Gücü

Bask, Sonsuz
Baskıların
Yaptırım
Gücü

Şixada, Sonsuz
Yaşam İsteğinin
Yaptırım
ve Çözüm Gücü

Biggada,
Şix Yaşamı
Bilgilerinin
Bütünlüğünün
Yaptırım Gücü

Hakita,
Hakimiyetin
Gücü Bilgi
ve Oluşum
Kaynağı

Müşida,
Yaptırım ve Üstünlük Gücü

İrade, Merkezsel Karar ve Yaptırım Gücü Mekanizması

Bixxi So, Bilinmezliğin Herşeye Kadir Olabilme Gücü Mekanizması

Şida, Muhafaza ve Sonsuz Himaye Gücü Mekanizması

Sipra, Bağlılığın ve Bütünlüğün Gücü Mekanizması

Sipra Vil, Sonsuzluk Boyunca Şix ve Viller İle Bağlılığın Gücü Mekanizması

Çex Ş.,
Yaptırım Güçlerini Sağlayan Çalışmaların Mekanizması

Şix Vis S. Sistemsel Uygulama Araç ve Yaptırım Gücü Bileşkesi Mekanizması

Anti Obsedör Mexxaşi Ta Tem, Gerçekliklerin ve Farkındalıkların Üstün Gücü Mekanizması

Müx, Sonsuz Vissa Bilgilerinin Mü'lerinden Oluşan Çarpıcı ve Etkili Güç Mekanizması

Sibrilinelita,
Şix Yaşamının Sonsuz Yaşamsal Gücü Mekanizması

Şixsa, Şix Yaşamının Sonsuz Hissa Gücü Mekanizması

Vilses,
Vilsel Bedenlerinin Özel, Bütün ve Başarılı Gücü Mekanizması

Qşida, Özellikli Zihinsel Güç Mekanizması

Wixzas, Şix Yaşamının Yasak Bilgilerinin Gücü Mekanizması

Şeşey, Anti Obsedör Özellikleri İle Sonsuz Var Olmaların Yok Edici Gücü Mekanizması

Şidde Şix Şah, Anti Obsedör Bir Oluşum Olarak Obsedörleri Ve Oluşumlarını Ebediyyen Yok Etme İsteğinin Gücü Mekanizması

Ark Gücü
Mekanizması

Askör,
Sonsuz
Güvenliğin,
Korumanın,
Himayenin,
Muhafazanın,
Gücü
Mekanizması

Anti Yanılgı,
Formsal ve
Halsel Merkez
Gücü
Mekanizması

Anti Obsedör,
Gücü Mekanizması

Qixzi,
Zevklerin,
Mutlulukların,
Hazların,
Heyecan ve
Coşkular
ın
Özel Güü
Mekanizması

Rix Gücü Mekanizması

Letaşa Gücü Mekanizması

İvna Gücü Mekanizması

Çaçça Gücü Mekanizması

Xis Gücü Mekanizması

Büs Gücü Mekanizması

Els Gücü Mekanizması

F, Farkındalığın Gücü Mekanizması

Cawz Gücü Mekanizması

J, Hakikatin Gücü Mekanizması

G, Görmenin Gücü Mekanizması

Seta Gücü Mekanizması

Kazex Gücü Mekanizması

Şixxo Gücü Mekanizması

Şiqşi Gücü Mekanizması

Taza Gücü Mekanizması

K, Kırmızı Çizgi Yasakları Gücü Mekanizması

H, Hissetmenin Gücü Mekanizması

İwi Gücü Mekanizması

Jaj Gücü Mekanizması

Mekaton Gücü Mekanizması

Hilva Gücü Mekanizması

A, Şix Yaşamının Amacının Gücü Mekanizması

Anana Gücü Mekanizması

Asisalay Gücü Mekanizması

Aşix Gücü Mekanizması

Atej Gücü Mekanizması

Awwa Gücü Mekanizması

Ayzelayz Gücü Mekanizması

B, Bilgi Üstü Durumu Yaptırım Gücü Mekanizması

D, Şix D Şix Gücü Mekanizması

Di, Duyarak Bilgileri Almanın, Duymanın Gücü Mekanizması

Eskafan
Gücü Mekanizması

Essi Gücü Mekanizması

Exa Güçler Mekanizması

İğlex Gücü Mekanizması

İssa Gücü Mekanizması

Işıltı Gücü Mekanizması

Matta Gücü Mekanizması

İşşa Gücü Mekanizması

İxşa Gücü Mekanizması

Kaxxa Gücü Mekanizması

Kox Gücü Mekanizması

Liqsi Gücü Mekanizması

Liw Gücü Mekanizması

Lowli Gücü Mekanizması

Mekastem
Gücü Mekanizması

Merkezce
Gücü Mekanizması

Mexaq
Gücü Mekanizması

Misfaben
Gücü Mekanizması

Missis
Gücü Mekanizması

Z, Zamanın
Gücü Mekanizması

Obsedörlerin
Yok Edilmesi
Felsefesi
Gücü Mekanizması

N, Nedenlerin
Gücü Mekanizması

Noc Gücü Mekanizması

Oxo Gücü Mekanizması

QQ Gücü Mekanizması

Azov Gücü Mekanizması

Quk Gücü Mekanizması

Qviss Gücü Mekanizması

QX Şix Gücü Mekanizması

S, Sihril Gücü Mekanizması

Şitel Şix Şetta Gücü Mekanizması

Ş, Kavramlara Hakim Olan Güç Mekanizması

Dahana Van
Gücü
Mekanizması

Sil İl Şix
Gücü
Mekanizması

Sis Gücü
Mekanizması

Şehlil Gücü
Mekanizması

Edde Gücü
Mekanizması

Esse Gücü
Mekanizması

Şix Q Gücü
Mekanizması

Şix Sis Gücü
Mekanizması

Şix Şinda Gücü
Mekanizması

Şixani Gücü
Mekanizması

Şixim Gücü
Mekanizması

Şixss Gücü
Mekanizması

T, Tat Gücü
Mekanizması

Tektanoloşix Gücü
Mekanizması

Vahha Gücü
Mekanizması

Viğa Gücü
Mekanizması

Vissi Gücü
Mekanizması

Vivlil Gücü
Mekanizması

Vivzil Gücü
Mekanizması

Vüm Gücü
Mekanizması

X Gücü
Mekanizması

Y Gücü
Mekanizması

Yayya Gücü
Mekanizması

Yoow Gücü
Mekanizması

Ziskiflis Gücü
Mekanizması

Düxix Gücü
Mekanizması

Düşşa Gücü
Mekanizması

Vilis Sis Gücü
Mekanizması

Viss Se Gücü
Mekanizması

Tekta Şix Gücü
Mekanizması

ŞixŞix Gücü
Mekanizması

Şessa Gücü
Mekanizması

Vessa Gücü
Mekanizması

Zişada Gücü
Mekanizması

Şaiğ Gücü
Mekanizması

Settanolojik
Gücü
Mekanizması

Şim Gücü
Mekanizması

Qipit Gücü
Mekanizması

Duwdu Gücü
Mekanizması

Zawant Gücü
Mekanizması

Kaskex Gücü
Mekanizması

Texivge Gücü
Mekanizması

Micmac Gücü
Mekanizması

Bobod Gücü
Mekanizması

Aaaay Gücü
Mekanizması

Mixaq Gücü
Mekanizması

Fizzix Gücü
Mekanizması

Tivtaj Gücü
Mekanizması

Nivnaj Gücü
Mekanizması

Bovdi Gücü
Mekanizması

Çins Gücü
Mekanizması

İlkvil Gücü
Mekanizması