Vissa Bilgileri, Kuvazis Bilgileri ve Şixin Merkezlik Özelliğinin Bütün Bilgi ve Mekanizmalarını İçerisinde Çalıştıran Komplex Alanı Mekanizmalar Bütünlüğü Mextası Şeklinde Yapılandırılmış Olan VİSSA MEXTA KUVVA ZİS MEKANİZMASI ilgili bölümde sonsuz artan özelliği ile hazırlanarak etkileri ve çalışma şekli ile gereken şekilde çalışır.

Aynı zamanda Şix Yaşamının bütün alanlarında Obger Durumunu sonlandırmak için yapılanmış olan bilgileri bulunduran bölüm, sonsuz artan özelliği Obger durumlarına dair bütün içerikleri ile gereken çalışmaları yapar...