Sanatsız kalan bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak
olmayı bir türlü öğretemedim.