Dünya şartlarında anlayabildiğimiz
sevgi ve içeriği, Şix yaşam halinde
vissa olarak çok daha genişletilmiş
ve aynı güzelliğin daha da kapsamlı
hali olarak yaşanan en yüksek erdem,
bilgiler bütünlüğü olarak bizlerin
yaşamında yerini alacaktır, almıştır...

Şix yaşamının erdemsel
özellikler gösteren ve vissa
bilgilerinin bünyesinde olan
yasakların dışındaki diğer vissa
bilgileri olan bilgiler bu bölümde
yayınlanmaktadır ve hepsi gereken
şekilde tüm varlıksal alanı, yanılgı
alanlarını etkilemektedirler.